Skurups kommun


PRESSRUM

Tryggt och säkert Skurup - Antagen maj 2019.docx

Välkomnande och attraktiv är två nyckelord i Skurups kommuns Vision 2030. En förutsättning för att Skurup ska vara en attraktiv och välkomnande kommun att leva, verka och växa i är att kommunen upplevs som en trygg plats. Samverkan för trygghet och säkerhet breddas nu genom modellen Tryggt och säkert Skurup.
Filtyp:doc
Licens:Media use
Storlek:36kb