2019-10-09 10:14Nyheter

Så bygger vi framtidens Skurup

Utsikt över SkurupSkurup

Överallt i kommunen planeras det för nya byggprojekt – nya bostäder för olika målgrupper, förskolor och skolor. Framtida Skurup planeras för fullt. Inte mindre än tio detaljplaner håller på att tas fram för nybyggnation i de största orterna.

Vi tittar in på planenheten för att undersöka i vilket skede de olika projekten befinner sig:

- Under våren och sommaren har flera nya detaljplaner påbörjats, berättar planarkitekt Ashley Andersson. I Skurups tätort planerar Skurups elverk och befintliga verksamheter på Kvarteret Karl och Olof (gamla Woody-tomten) att flytta. Detta lämnar plats för cirka 200 nya bostäder och även en del centrumverksamhet i centrala Skurup.

Ny förskola och skola
I Skivarp planeras det för en ny förskola och cirka 20 trygghetsbostäder mitt i orten och cirka 25 bostäder på parkeringen längs Ramsbovägen, intill det gamla kommunhuset. En ny grundskola ska byggas i Rydsgård. Den planeras bakom arenan och kommer ersätta Hallenborgsskolan. Det har även påbörjats en detaljplan för nya bostäder i Abbekås, intill Faxevägen. Här planeras för en blandning av villor och radhus.

- Utöver de planer som jag nämnde har vi också ett flertal detaljplaner som har kommit lite längre i processen. Västeräng etapp 1, som föreslår 250 bostäder (varav 80 särskilda boenden) och en förskola, kommer snart att skickas ut på granskning. Även Pilgården etapp 1 planeras att skickas på granskning i höst, här föreslås ca 50 bostäder, berättar Ashley Andersson.  

Nya verksamheter
Det planeras också för nya verksamheter i Skurups tätort. Förberedelser pågår för att möjliggöra en utbyggnad av fyra verksamheter på Östra Industriområdet, och snart blir detaljplanen för de sista tomterna på Skurups handelsplats antagen.

Läs vidare!
Skurups kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan som omfattar hela kommunen. Håll dig uppdaterad på www.skurup.se/oversiktsplan.

Karta över Skurup med framtida byggprojekt markerade med siffror

Byggplaner framtida Skurup

 Om Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 15 500 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se