2022-06-23 10:04Pressmeddelande

Avloppsprover visar på fortsatt låga nivåer av narkotika

Skurups kommun har sedan 2016 tagit regelbundna avloppsprover där man mäter halter av narkotika. I mätningarna finns resultat för alla de vanligaste typerna av narkotika, däribland cannabis och amfetamin.

- Vi såg en drastisk minskning på många provresultat vid påsken 2020 då pandemin precis kommit. Efter det har resultaten legat kvar på relativt låga nivåer i jämförelse med de första åren av mätningar 2016-2019. Överlag så är det inget resultat i årets mätning som sticker ut jättemycket, säger fältsekreterare Jonna Östensson

Att sia om anledningen till de låga nivåerna är inte helt enkelt, menar Jonna Östensson och framhåller att många faktorer bidrar till resultaten.

- Kommunen har under åren haft narkotikan på agendan och arbetat med frågan på många plan. Både med förebyggande insatser och genom att utöka kommunens öppenvård för att kunna erbjuda stöd och behandling vid ett etablerat missbruk. Samtidigt som polisen blivit mer och mer närvarande och även de aktivt arbetat mot narkotikan.

Att resultaten är bättre idag betyder dock inte att vi kan sluta arbeta utan vi måste fortsätta arbeta mot narkotikan på olika sätt i samverkan både inom kommunen och tillsammans med övriga aktörer som polisen.


Nedan presenteras resultat för cannabis och amfetamin.

Cannabis

Under de första årens mätningar låg i stort sett alla mätningar av cannabis över 50 doser / 1000 invånare och ett par mätningar över 100 doser / 1000 invånare. Sedan 2020 har siffrorna varit lägre och pendlat mellan 9 & 40 doser / 1000 invånare vilket såklart är positivt.

Tabell på avloppsprover cannabis

Tabell på avloppsprover cannabis

Amfetamin

Förekomsten av amfetamin i avloppsproverna har pendlat under åren och ligger vid senaste mätningen på 23 & 28 doser / 1000 invånare vilket är en ökning från senaste mätningen i slutet av 2021. Dock fortfarande lägre än under mätningarna 2019 då vi hade en rejäl topp med över 90 doser  / 1000 invånare vid en mätning.

Tabell på avloppsprover amfetamin

Tabell på avloppsprover amfetamin

Kontakt:

Jonna Östensson, fältsekreterare
Tel 0411-53 60 83

Ulrika Persson, biträdande chef, Individ- och omsorgsförvaltningen
Tel 0411-53 63 02

 

 

 


Om Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 16 000 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till år 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se