2019-08-27 08:40Pressmeddelande

Bekymringssamtal och sociala insatsgrupper är stöd till unga

Skurups kommun startar ny samverkan för att förhindra att kommunens ungdomar hamnar i missbruk, kriminalitet och utanförskap.

Samverkansverksamheten SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid i samverkan för våra barn och unga) beslutade att under 2019 starta bekymringssamtal och sociala Insatsgrupper som komplement till redan pågående insatser.

Bekymringssamtal som förebygger                                                         
Bekymringssamtal kommer att användas när någon vuxen av någon anledning känner sig bekymrad för ett barn eller en ungdom är på fel väg. Det kan vara att den unge börjat röka, skolka, skadegörelse eller visar sig ute på byn sent på kvällarna. Det är skolans kurator som bjuder in till bekymringssamtal.

I Skurups kommun används bekymringssamtal som en förebyggande åtgärd och syftar till att tidigt uppmärksamma barn som av olika anledningar kan behöva stöd för att motverka att bekymret blir större. Samtalet syftar till att starta en förändringsprocess och väcka reflektionen som barnet och föräldrarna. Med på samtalet finns dem som förälder och barn givit samtyckte till att delta och som kan vara viktiga i förändringsprocessen för familjen t.ex. socialtjänst, mentor, polis fritid/föreningsledare och viktig annan vuxen. Mötet följs upp efter en månad.

Vid oro för att ett barn far illa måste alltid lagen om anmälningsplikt till socialtjänsten tillämpas. Bekymringssamtal kan därför bara användas om oro för att barnets hälsa och utveckling inte är av den graden som omfattar anmälan till socialtjänsten.

Sociala insatsgrupper
Sociala Insatsgrupper innebär att oron är befäst och det är socialtjänsten som bjuder in till samverkan för att stödja unga där det finns en stor oro för kriminalitet, droger och/eller utanförskap. Många kommuner arbetar redan framgångsrikt med sociala insatsgrupper.

Sociala insatsgrupper innebär en arbetsmetod för samverkan mellan socialtjänst, skola polis och fritid för att hjälpa den unga att förändra sin situation. Arbetet sker ofta över längre tid och man träffas regelbundet.

Vem vänder vi oss till?
Vi vänder oss till dig som är barn och ungdom där det finns stor oro kring din livssituation och samtidigt att du har en vilja att förändra ditt liv. Dessutom stödjer vi dina anhöriga i deras arbete att stödja dig. Vi utgår från dig och dina behov. Vårt mål är att det ska fungera bra för dig i skolan eller på praktiken och att du ska ha en meningsfull fritid.

Du som föräldrar får också stöd. Vi hjälper dig att hjälpa ditt barn på bästa sätt. Vi behöver dock ditt samtycke för att information ska delas mellan socialtjänst, skola, polis och andra viktiga personer i ditt barns liv. Om ditt barn är över 15 år krävs det också att ditt barn ger sitt samtycke.

 

Kontakt:

Eva Svanström, enhetschef individ- och familjeomsorgen

Eva.svanstrom@skurup.se

0411-53 61 61

Owe Rindstrand, ungdomssamordnare
owe.rindstrand@skurup.se

0411-53 62 07


Hilde Pettersson, socionom

Hilde.pettersson@skurup.se

 


Om Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 15 500 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se