2021-06-30 15:25Pressmeddelande

Bevattningsförbud är utfärdat i hela Skurups kommun

En hand som håller i ett sprutmunstycke från en vattenslangBevattningsförbud i Skurups kommun.

Som en följd av värmen och torkan är vattenförbrukningen just nu ovanligt hög och Skurups kommun har därför utfärdat bevattningsförbud som gäller tills vidare.

- Vi har inte brist på vatten men vattenuttaget är så pass stort att vårt system inte hinner med. Råvattnet skall processas vilket innebär luftning och rening för att sedan fyllas på i reservoarer. Uttagen från reservoarerna är så pass stort att vi inte hinner fylla på i den takt det töms och då får vi inte upp något tryck i ledningarna, berättar Anders Densfelt, VA-chef.

Vattenverken har en begränsad kapacitet för rening och produktion av dricksvatten. Det blir även allvarliga konsekvenser i kommunens distributionssystem om vattnet skulle sina för att förbrukningen är för hög. Att stå utan vatten är ett läge vi måste undvika eftersom det försvårar vardagen oerhört, både för den enskilda individen och för viktiga samhällsfunktioner. Tomma vattenledningar innebär att du inte kan spola i toaletten eller duscha och måste hämta vatten i en nödvattentank. För att kunna säkerställa försörjningen måste vi hjälpas åt att använda vattnet hållbart.

Varför måste vi spara på vattnet?
Den långa perioden av varmt och torrt väder har gjort att vattenverken får jobba för fullt och ligger mycket nära maxkapaciteten. Dessutom har kommunens distributionssystem begränsningar när det gäller kapaciteten i reservoarer som är dimensionerade utifrån befolkningsmängd och normal förbrukning. Genom att vi hjälps åt att använda vattnet smart och hållbart säkerställer vi försörjningen.

Vad gäller vid bevattningsförbud?
Vid bevattningsförbud är det förbjudet att använda kommunalt vatten till att bevattna
gräsmattor, blommor, grönsaksland eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare (du kan vattna med vattenkanna). Bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner och liknande får inte heller ske. Du får inte heller fylla pooler eller byta vatten i pooler och spabad, eller högtyckstvätta exempelvis fasader och fordon.

Vad händer om dricksvattnet tar slut?
-
Om bevattningsförbudet inte hörsammas och dricksvattnet tar slut kommer vi, Skurups kommun, att placera ut nödvattentankar så att berörda invånare kan klara sina mest grundläggande behov, säger VA-chef Anders Densfelt. Men vattenuttaget från nödvattentankar är förenat med kokningsrekommendation.

Hur länge gäller bevattningsförbudet?
Det är från nu och framåt. Det är alltid bra att tänka på att använda vattnet hållbart och inte använda mer än nödvändigt. När det är så här varmt är det extra viktigt. Dessutom är vatten en naturresurs vi ska hantera varsamt och det går åt en hel del energi för att rena vattnet.

-Just nu håller vi på att göra nödvändiga omkopplingar och att optimera våra pumpar för att möta upp behoven av vatten, säger VA-chef Anders Densfelt

Vad kan hända om någon bryter mot bevattningsförbudet?
Om du bryter mot bevattningsförbudet kan Skurups kommun komma att stänga av vattnet eller sätta in en så kallad strypbricka. Detta med stöd av LAV-Lagen om Allmänna Vattentjänster.

Kontakt:

Peter Dahl, tf förvaltningschef Serviceförvaltningen

Peter.dahl@skurup.se 0411-53 64 37

 Om Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 16 000 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till år 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Magdalena Hellström