2019-04-30 11:59Pressmeddelande

Flytten av elever från Slimmingeby skola till Hallenborgskolan pausas

Skol- och utbildningsförvaltningen fick 2019-04-23 i uppdrag av skol- och utbildningsutskottet att flytta eleverna vid Slimmingeby skola till Hallenborgsskolan från läsårsstarten augusti 2019.

Med hänvisning till nyss publicerat pressmeddelande från Moderaterna och till de två väckta initiativärenden till kommunstyrelsen den 14 maj vill vi härmed informera om att den planerade flytten av elever från Slimmingeby skola till Hallenborgskolan höstterminen 2019 pausas.

Nytt beslut kan komma att fattas av kommunstyrelsen vid möte den 14 maj där de två initiativärendena i frågan ska hanteras.

Oavsett hur ett eventuellt nytt beslut formuleras den 14 maj bedömer skol- och utbildningsförvaltningen att det inte längre är möjligt att genomföra en flytt av eleverna till hösten 2019 av tidsmässiga skäl. Planeringen för en läsårsstart på Slimmingeby skola återupptas.

Kontakt:

Anders Grundberg, förvaltningschef                            

Tel: 0411-53 62 70Om Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 15 500 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se