2024-06-04 13:37Pressmeddelande

Förmånscyklar till tillsvidareanställda på Skurups kommun

Två cyklar. ljusblå bakgrund.

Skurups kommun har nyligen ingått ett samarbetsavtal med företaget Ecochange för att erbjuda tillsvidareanställda en förmånlig cykelavtalslösning via bruttolöneavdrag. Detta initiativ syftar inte bara till att främja hälsa och miljö, utan också till att glädja våra medarbetare.

- Det är glädjande att Skurups kommunanställda ges möjlighet till förmånscyklar som har vart efterfrågat av många av kommunens medarbetare, detta stärker ytterligare kommunen som en attraktiv arbetsgivare. Sen skall man inte heller glömma de positiva hälsoaspekter en förmånscykel kan ge både på kortsiktigt och långsiktigt för den anställde, säger Lars Nyström (SD), kommunstyrelsens 1 vice ordförande.

Kommunens koncept

Genom detta avtal kan kommunanställda välja cyklar i önskad prisklass från en lokal handlare, inklusive både vanliga cyklar och elcyklar. Cyklarna kommer att hyras ut över en treårsperiod och kan sedan köpas till en bråkdel av inköpspriset.

Detta initiativ är en del av den pågående trenden där allt fler kommuner i Sverige erbjuder förmånscyklar till sina anställda. Vi ser fram emot att se hur detta kommer att påverka våra medarbetares resvanor och bidra till en hälsosammare och mer hållbar framtid.

Vid frågor, välkommen att kontakta lars.nystrom@skurup.se


Om Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 16 000 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till år 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se


Kontaktpersoner

Digital kommunikatör
Leif Liam Rahnasto