2019-08-27 07:02Pressmeddelande

Har du trygghetstips? Tipsa kommunens väktare

SkurupSkurup

Sedan april månad har kommunens bevakningsföretag på uppdrag av kommunen rört sig på strategiska platser i Skurup. Uppdragets syfte har varit att öka tryggheten för kommuninvånarna och minska skadegörelsen på bland annat skolor och förskolor.

Om du vill komma i kontakt med väktaren och tipsa om var du sett ökad aktivitet som skadegörelse eller andra störningsmoment gör du det genom att ringa 0411-53 61 30.

Telefonlinjen är öppen söndag-torsdag kl. 18:00-00:00 och fredag-lördag kl. 20:00-02:00.

För händelser där det finns fara för liv och hälsa eller där ett brott pågår ska du alltid kontakta polisen på 112!

- Vi har märkt att allmänheten vill kommunicera med väktarna och berätta var det finns anledning för dem att öka sin närvaro, berättar kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder. Tipsen underlättar för väktarna att befinna sig där det mest behövs.

Skurups kommun arbetar aktivt med trygghetsskapande och brottsförebyggande frågor i samverkan med bland annat polis, väktare, fastighetsägare, nattvandrare m.fl. En viktig del i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet handlar om att stärka den sociala kontrollen genom att bland annat öka närvaron av individer som rör sig i det offentliga rummet. Rörelse i kombination med bland annat belysning och tillfredställande aktiviteter bidrar till stärkt social kontroll vilket leder till att en plats eller ett område upplevs som tryggare.

Kontakt:
Johan Bolinder, kommunstyrelsens ordförande
johan.bolinder@skurup.se, 0411-53 60 02

Malin Ekblad, säkerhetschef
malin.ekblad@skurup.se, 0410-73 33 55


Om Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 15 500 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se