2020-09-30 07:18Pressmeddelande

Höga betyg till simskolan på Skurups friluftsbad

Skurups kommuns logotype

Fler barn deltog i år i kommunens simskola än förra året. Tillförordnad chef för kultur och fritid Martin Kalén berättar att de sammanställda enkätsvaren gällande simskolan visar höga betyg och positiv feedback:

-  Bara det att vi kunde genomföra årets simskola var väldigt skönt, sen att vi fått sådana fantastiska betyg på simskolan och att alla är nöjda med hur vi har bedrivit verksamheten är otroligt glädjande. Där måste vi berömma våra simlärare som har varit otroligt duktiga, ambitiösa och kunniga.

Enkäten visar att 74% är mycket nöjda (högsta betyg, 5 av 5) med helhetsintrycket. Bland kommentarerna där kan man bland annat läsa:

”Superduktiga simlärare! Mycket effektiva och gjorde simlektionerna både roliga och lärorika”

”Jättenöjda. Barnen pratar redan om nästa år”

Vid frågan om vad de haft för uppfattning om kommunens simundervisning är 73% mycket nöjda (högsta betyg, 5 av 5), bland kommentarerna där kan man bland annat läsa:

”Fantastiskt erbjudande från kommunens sida. Båda mina barn har lärt sig o blivit mer än simkunniga på detta sätt.”

”Många tider att välja på så att man alltid kan hitta en bra tid. Genomtänkta undervisningar och väldigt bra och duktig personal.”

Anpassningar i verksamheten till följd av covid-19

För knappt en månad sen stängde Friluftsbadet för säsongen. Utifrån rådande omständigheter med Covid-19 var kommunen tvungna att göra en del förändringar i verksamheten. Badet öppnade kl 13.00 under vardagarna (tidigare år har vi öppnat kl 12:00), detta för att separera simskolan från det allmänna insläppet.

Friluftsbadets omklädningsrum var avstängda under hela sommaren, vilket gjorde att besökarna fick byta om hemma eller vid badets utomhusområde. Utöver det uppmanade Skurups kommun besökarna att visa hänsyn och att hålla avstånd till varandra inne på området.

- Det har varit en annorlunda säsong på badet, men jag tycker trots allt att det har varit en mkt bra sommar och besökarna har visat förståelse och respekt för förändringarna som vi var tvungna att göra med anledning av Covid-19, säger Martin Kalén.

Rent besöksmässigt ligger siffrorna något lägre detta år än förra året. Martin Kalén berättar:

- Vi sålde 7 676 biljetter i år. Motsvarande siffra förra året var 7 801. Orsaken till den något lägre siffran kan ha göra med sämre öppethållande i och med att vi i år öppnande kl 13.00 under vardagarna samt att vi några dagar var tvungna att tillfälligt stoppa inflödet av besökare då det var mkt folk inne på området och då speciellt i bassängerna, Detta gjordes utifrån Covid-19.

- På det stora hela är vi otroligt nöjda med årets säsong och hur vi har hanterat denna speciella situation, våra badvärdar har gjort ett kanonjobb och tagit ett stort ansvar i sommar med anledning av Covid-19.

 


Kontakt

Martin Kalén, tillförordnad chef för kultur och fritid

0411-53 60 06

martin.kalen@skurup.se

 Om Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 15 900 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till år 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se


Kontaktpersoner

Kommunikationsstrateg
Annika Dacke