2022-10-26 07:22Pressmeddelande

Idrottens dag för pensionärer 2/11 kl. 10-13

En seniordam sitter i blå t-shirt på en pilatesboll.Idrottens dag för pensionärer i Skurups kommun

Skurups kommun tillsammans med RF SISU Skåne arrangerar Idrottens dag för pensionärer. Idrottsföreningar möter allmänheten på Skurups sparbank arena och erbjuder ”prova-på” för att locka fler rörelseglada medlemmar. Idrottens dag är en del i Skurups kommuns arbete med att främja folkhälsa och aktiv vardag på äldre dagar.

Anto Tomic, chef för kultur och fritid i Skurups kommun:

- Pensionärer (65+), tillsammans med barn och unga, är de prioriterade målgrupperna för kultur- och fritidsverksamheten i Skurups kommun. Våra äldre är dessutom en växande samhällsresurs, som vi måste bli bättre på att tillvarata. Det gör vi bland annat i samspel med det lokala föreningslivet och olika riks- och regionala företrädare såsom RF-SISU Skåne. Vi kraftsamlar kring äldre i vår kommun, helt enkelt!

Vi lever allt längre och behovet av att vara fysiskt aktiv hela livet växer. Därför är det oerhört viktigt att vi hjälps åt och muntrar upp varandra med lek, skratt, fysisk aktivitet och positiv social samvaro. Det är tillsammans som vi kan förverkliga vår gemensamma vision om Skurups kommun som platsen för det goda livet.

På plats kan besökarna träffa följande föreningar, som i skrivande stund har lämnat besked om sin närvaro på evenemanget:

- Skurups Bågskytteklubb
- Skurups Bordtennisklubb
- Wemmenhögs Budo
- Hälsopunkten ( Skurups Kraftsport)
- Skurups Boulesällskap Boulevarderna
- Skurups Skytteförening

Förutom ”prova på” och trevlig samvaro bjuder Skurups kommun på fika kl 12.00.

Kontakt:

Anto Tomic, chef kultur och fritid

0411-53 60 15

anto.tomic@skurup.se


Om Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 16 000 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till år 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se


Kontaktpersoner

Kommunikationsstrateg
Annika Dacke