2024-03-20 13:01Pressmeddelande

Invånare i Skurups kommun får ökad valfrihet vid familjerådgivning

Tre personer samtal i ett lust rum, tavla på väggen, lampa och fönster i bakgrunden.

Familjerådgivning är en verksamhet som består i samtal - som syftar till att bearbeta samlevnadsproblem och kriser i parförhållanden och familjer, och har hittills skett i samarbete med sydöstra Skånes kommuner (SÖSK). I slutet av 2024 kommer det att ske en förändring i familjerådgivningen i Skurup, då tanken är att privata utförare kommer erbjuda denna tjänst. Det är genom lagen om valfrihetssystem (LOV), som kommuner och regioner ges möjlighet att konkurrenspröva kommunala verksamheter. Genom LOV kan invånare själva välja utförare för stöd, vård och omsorgstjänster så som familjerådgivning.

Från och med 20 mars 2024 börjar registrering av intresserade aktörer som vill erbjuda familjerådgivning för kommuninvånarna med start 1 november 2024.

- Vi har haft ett gott samarbete genom åren med övriga kommuner i sydöstra Skåne (SÖSK) i Ystad under många år, men den långa väntetiden har fått oss att tänka om och vi vill kunna erbjuda familjerådgivning när behoven uppstår, så att kommuninvånarna kan få stöd – här och nu, säger Åsa Ekblad, socialnämndsutskottets ordförande (M).

Lagen om valfrihet bygger på grundläggande EU-rättsliga principer såsom konkurrens, icke-diskriminering, öppenhet och proportionalitet. Det ger privata utförare möjlighet att bli leverantörer av välfärdstjänster för bland annat kommuner. Skurups Kommun har ansvar för att samma goda kvalitet fortsätter, och subventionerar en del av familjerådgivning hos de anslutna aktörerna. För att räknas som yrkesmässig krävs att rådgivningen utförs av professionella rådgivare och är av varaktig karaktär.

- Vår förhoppning är att många aktörer knyter sig till oss, och även en geografisk spridning utanför kommunens gränser är välkommet. Jobbar man i Malmö kanske det är enklare att ta rådgivningstider där, eller så är ett digitalt alternativ bättre. Vi vill att våra kommuninvånare ska få den hjälp de behöver, när den behövs och på bästa sätt, menar Åsa Ekblad (M).

I den gemensamma databasen “Hitta LOV-uppdrag” finns annonser för alla valfrihetssystem i kommuner och regioner. Utöver Skurups kommun pågår annonsering för familjerådgivning i cirka 20 andra svenska kommuner.

- Vi är unika i Skurups kommun genom att erbjuda denna flexibla möjlighet till rådgivning söder om Stockholm. Men många kommuner har hört av sig till oss och är nyfikna, säger Ulrika Persson, biträdande förvaltningschef för individ och omsorgsförvaltningen.

Aktörer ansluts löpande

Förfrågningsunderlaget innehåller upphandlingsföreskrifter, krav på sökande, krav på tjänsten och kontraktsvillkor. Nya aktörer kommer anslutas fortlöpande och upphandlingen följer en tydlig process fram till start, och därefter med att:

  • förfrågningsunderlag tas fram
  • underlaget annonseras i nationell databas
  • leverantörer godkänns eller avslås
  • avtal upprättas med godkända leverantörer
  • kommuninvånarna informeras om de olika aktörerna

-  Med denna förändring som börjar gälla i december, vill vi erbjuda familjer att få den hjälp de behöver - när de behöver den, säger Åsa Ekblad (M).

Kontaktpersoner

Ulrika Persson, biträdande förvaltningschef, individ och omsorgsförvaltningen
E-post: ulrika.persson@skurup.se
Telefon: 0738-56 00 83

Åsa Ekblad, socialnämndsutskottets ordförande (M)
E-post: asa.ekblad@skurup.se
Telefon: Via information Skurup 0411- 53 60 00

Presskontakt för övriga frågor:

Leif Liam Rahnasto, digital kommunikatör
Skurups kommun
E-post: leifliam.rahnasto@skurup.se
Telefon: 0411-53 62 28


Ämnen: Familjer

Om Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 16 000 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till år 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se


Kontaktpersoner

Digital kommunikatör
Leif Liam Rahnasto