2019-03-15 14:45Pressmeddelande

Kommunanställda erbjuds personalbil genom bruttolöneavdrag

Under 2018 erbjuds samtliga tillsvidareanställda möjlighet att genom bruttolöneavdrag leasa en miljöklassad personalbil. Satsningen ingår i arbetet med att påverka miljön i hållbar riktning, samtidigt som man hoppas bidra till att höja kommunens attraktivitet som arbetsgivare.

Villkoren i korthet:

Tillsvidareanställd medarbetare kan erhålla personalbil under 36 månader genom upphandlat leasingföretag. Genom detta upplägg behöver medarbetaren inte gå in med en kontantinsats.

  • Finansiering sker genom bruttolöneavdrag vilket innebär en lägre kostnad för medarbetare än om de på egen hand skulle välja leasa en miljöbil. Satsningen innebär inget ekonomiskt ansvar för kommunen, utan det är den enskilde som bär kostnaden.

  • Som medarbetare kan du endast välja miljöbil. Detta medför att vi som kommun bidrar till att byta ut äldre bilmodeller med stor miljöpåverkan mot fordon med mindre miljöpåverkan och på så vis bidrar till att minska koldioxidutsläppen

Magnus Alm, ordföranden i personalutskottet och kommunstyrelsen:

- Personalfrågorna är en av de enskilt viktigaste frågorna för kommunen. Personalen är nyckeln till bra utbildning, bra omsorg, tillväxt och utveckling. Vi är glada och stolta att kunna genomföra denna satsning för all personal - från golvet till ledningsnivå. Personalbilssatsningen är en milstolpe för Skurups kommun som arbetsgivare. 

Kontakt:

Jimmy Ekstrand, personalkonsult

0411-53 60 35

jimmy.ekstrand@skurup.se

 


Om Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 15 500 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se