2020-04-03 05:39Pressmeddelande

Kommuntidningen Inblick blir digitalt nyhetsmagasin

Inblick, digitalt nyhetsmagasin. Skurups kommuns digitala nyhetsmagasin

Fredagen den 3 april släpps det allra första numret av Inblick som Skurups kommuns digitala nyhetsmagasin. Utvecklingsarbetet har varit ett pionjärarbete - ett samarbete mellan Skurups kommuns kommunikationsenhet och webbyrån som levererar den skräddarsydda och helt tillgänglighetanpassade lösningen.

Med en mobilvänlig och skräddarsydd lösning har Skurups kommun tagit klivet över till att publicera reportage, nyheter och tips i Inblick på http://inblickskurup.se.

- Att vi slutar trycka kommuntidningen och helt går över i digitalt format är ett steg i en naturlig utveckling, där vi ser till hållbarhet, kostnader och att vi måste hålla jämna steg med utvecklingen inom digitala medier som en väg till att leverera högsta möjliga servicegrad till kommuninvånarna, säger kommunikationschef Magdalena Hellström.

Fullt ut tillgänglig lösning
I och med beslutet att låta kommuntidningen helt gå över till nätet uppkom diskussioner på kommunikationsenheten om hur detta skulle gå till. Att göra som så många andra kommuner och ladda upp en kommuntidning i PDF-version på kommunens webbplats kunde man inte nöja sig med.

Idag gäller för offentlig sektor ett webbtillgänglighetsdirektiv som ställer helt nya krav på service i digitala kanaler.

- Möjligheten att gå över till digitalt format med en kommuntidning är för kommunikatörer som att komma in i en stor godisbutik där det bara är att plocka, men istället för godis är det service, berättande och kommunikation som finns i burkarna, säger kommunikationsstrateg Annika Dacke. Att kunna kombinera skrivna reportage med exempelvis intervjufilmer gör att vi blir bättre på att nå ut till invånarna på just det sätter som varje individ föredrar att få till sig information och berättande.

Förutom kombinationen av filmer och text är digitala Inblick utrustad med Talande webb och möjligheten att prenumerera på inläsning via Skånes taltidning.

- I omvärldsanalysen som vi gjorde innan vi satte igång med produktionen har vi inte kunnat hitta någon annan kommun i Skurups storlek som levererar det vi har tagit fram, säger Magdalena Hellström.

HTML 5 ger smidigare hantering i mobilen
Inblick är till stora delar byggd i HTML 5, en standard som kommer att stå sig ett bra tag framöver.

- Det är en kraftfullare kod, vilket innebär mer driftsäkra webbplatser och mycket smidigare hantering för mobil och surfplatta, säger Leif Rahnasto som är digital kommunikatör. Inga tillägg behövs för att kunna se allt på webbplatsen. Tidigare har det kunnat vara ett bekymmer att surfaren behövde tilläggsprogram till webbläsaren, som exempelvis Flash för att kunna ta del av film och ljud men ingenting sådant kommer man att behöva ta hänsyn till nu.
Inblick publiceras första fredagen i varje månad. http://inblickskurup.se.

Kontakt:
Magdalena Hellström, kommunikationschef
0411-53 64 00
 
Annika Dacke, kommunikationsstrateg
0411-53 60 57
 


Om Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 15 900 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till år 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Magdalena Hellström
Kommunikationsstrateg
Annika Dacke