2019-03-15 14:14Pressmeddelande

Makt över ditt eget liv - en temadag

En temadag som anordnas av Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) i samarbete med Sösk-kommunerna

 Dagen är gratis och börjar på Restaurang Rutger, Stora Torggatan 11 i Skurup. Efter middagen fortsätter det på Biorama, Stora Torggatan 4 kl. 17.30. Anmäl dig och allergier/matpreferenser till: karolin.johansson@skurup.se senast 15 januari.

- Dagen är för alla som vill förbättra sitt psykiska mående och utveckla sin återhämtningsförmåga. Vi vill sprida information om alla de former av stöd som finns för den som inte mår bra i sin vardag, säger Karolin Johansson, hållbarhetssamordnare i Skurups kommun.

 

 Program

13.30-13.40 Välkommen

13.40-14.00 BISAM- och ISAM samordnarna och personligt ombud berättar vad de gör

14.00-16.15 Egenmaktsworkshop - hur tar vi makt över våra egna liv?

16.15-16.30 Skurups kommuns verksamheter inom arbetsmarknadsenheten och på POMONA berättar vad de gör

16.30-17.25 Middag

17.30-17.55 Frågestund med Försäkringskassan på Biorama

18.00-19.30 Gratis filmvisning av dokumentären St Lars sjukhus "Där satt ju dårarna", efter filmen hålls ett samtal med regissören Mattias Wellander Löfgren och fd. patient från sjukhuset

Kontaktperson för pressen:

Karolin Johansson, hållbarhetssamordnare

0411-53 64 33

karolin.johansson@skurup.se

Pressen meddelar Karolin Johansson om man har möjlighet att närvara.


Om Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 15 500 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se