2021-07-16 06:52Pressmeddelande

Minskat droganvändande i Skurups kommun

Diagram med nedåtgående trend för avloppsprover Skurup CannabisDiagram avloppsprover Skurup Cannabis

Skurups kommun har sedan 2016 gjort årliga avloppsundersökningar för att över tid följa hur droganvändandet ser ut i kommunen. Avloppsproverna visar över lag en trendsänkning för de analyserade provresultaten.

 

Undersökningarna görs årligen vid två tillfällen på våren och två på hösten för att jämföra drogvanorna över helg och vardag. De droger som analyseras är cannabis, kokain, amfetamin, MDMA (metylendioximetamfetamin/ecstasy) samt Tramadol. Det registrerades en topp vad gäller Cannabisproverna under våren 2017 men sedan dess har användandet sjunkit markant inte minst sedan våren 2020 och har sedan dess hållit sig på en fortsatt låg nivå.

Det finns många anledningar till att droganvändandet har minskat i kommunen. Kommunen har arbetat på många olika fronter och nivåer för att öka tryggheten, möta behov hos de som har problem men också för att fokusera på det viktiga förebyggande arbetet.

 

- Det är glädjande att vi nu kan konstatera en signifikant nedgång kring brukandet av droger i kommunen. Det visar på att de insatserna vi satsat på och där vi gått in med åtgärder på bred front både under pågående missbruk men samtidigt med förebyggande direkta åtgärder såsom trygghetsvärdarna fallit väl ut, säger Åsa Ekblad, ordförande i Socialnämndsutskottet.

 

Några viktiga faktorer;

 

 • SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) samverkan gällande barn och ungdomar både på individ- och strukturell nivå för att trygga uppväxtvillkor och goda uppväxtmiljöer i Skurups kommun.
 • Utveckling och förstärkning av Socialtjänstens Öppenvård
 • Fokus på Risk- och skyddsfaktorer inom skola och socialtjänst
 • Tobaksfri skoltid
 • Föräldraskapsutbildning
 • BIFF (barns i föräldrars fokus, för skilda föräldrar)
 • Sociala insatsgrupper
 • Utveckling av arbetet mot ”Våld i nära relationer”
 • Tryggt och säkert Skurup
 • Införande av Trygghetsvärdar
 • Fältarbete

 

- Trots de positiva resultaten är det viktigt vi inte slår oss till ro, nu ska vi fortsätta att arbeta minst lika målmedvetet på den inslagna vägen, avslutar Åsa Ekblad.

 

 

Kontakt:

Eva Svanström, enhetschef IFO

eva.svanstrom@skurup.se

0411-53 61 61

 

Marita Lynard, enhetschef IFO

marita.lynard@skurup.se

0411-53 64 63

 


Om Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 16 000 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till år 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Magdalena Hellström