2020-03-17 12:41Pressmeddelande

Nils Holgerssongymnasiet, SFI och vuxenutbildningen går över till distansundervisning från 18/3

Skurups kommun med Nils Holgerssongymnasiet, SFI och vuxenutbildningen (NHUC) följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och går över till distansundervisning från onsdagen 18/3.

Folkhälsomyndigheten gör fortfarande bedömningen att grundskolor och förskolor tills vidare ska hållas öppna som vanligt.

Vårdnadshavare och elever på NHUC ska informeras under tisdagen.

Utifrån kursplanerna på samtliga utbildningar genomförs just nu en översyn av vilka moment som är lämpliga att genomföra via digitala lärresurser. De praktiska inslagen i utbildningarna kommer att skjutas fram i tid.

Kartläggning pågår av hur man säkerställer att samtliga elever vid Nils Holgersson utbildningscentrum får tillgång till en undervisning som gör det möjligt att uppfylla kursmålen.

För symtomfria elever som har APL – arbetsplatsförlagt lärande – gäller tills vidare att varje arbetsplats beslutar huruvida eleven har möjlighet att fortsätta sin APL. Vid avbruten APL gäller distansundervisning.  

Alla medarbetare som inte har symtom är i tjänst.

Internatet stängs och de internatelever som har APL i Skurup med omnejd men hemadress på annan ort ombeds avbryta sin APL och åka hem och påbörja distansundervisning.

Elever och vårdnadshavare informeras fortlöpande via nilsholgerssongymnasiet.se och skurup.se/vuxenutbildning


Så här arbetar Skurups kommun

Skurups kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller hanteringen av coronavirus covid-19. Följande BiS (Beslut i Stort) anger mål och inriktning för Skurups kommun:

Följa nationella riktlinjer från myndigheter

Förhindra smittspridning

Upprätthålla samhällsviktiga verksamheter


Skurups kommun informerar fortlöpande om arbetet med att begränsa smittspridning på skurup.se/corona

Kontakt

Eva Legrand, rektor

eva.legrand@skurup.se
0411-53 63 10


Om Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 15 900 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till år 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se