2024-05-17 09:15Pressmeddelande

Nu tar vi den nya dricksvattenledningen till Skurup i drift

Drickvatten kranas upp i ett glas av en person med grön tröja

Den 20 maj kl. 11.00 inviger Skurups kommun och Sydvatten tillsammans den nya vattenledningen som förser Skurup med dricksvatten.

 Skurups kommun har varit delägare i Sydvatten sedan 2010 med en långsiktig plan att förse Skurupsborna med dricksvatten från Sydvatten.

” Inkopplingen till Sydvatten innebär ett viktigt steg i Skurups kommuns fortsatta utveckling. I takt med att vi som kommun växer, och i en turbulent omvärld, är redundans, tillförlitlighet och kapacitet i dricksvattenförsörjningen, vårt viktigaste livsmedel, av största betydelse. Med den här inkopplingen ökar vi vår kapacitet, vårt handlingsutrymme och vår kompetens inom dricksvatten.”, säger Johan Bolinder, kommunstyrelsens ordförande, Skurups kommun.

”Det är glädjande att Skurup nu också får sitt dricksvatten från Sydvatten. Kommunen har haft representation i bolagets styrelse och deltagit i det strategiska arbetet under många år. Genom driftsättningen får kommunen hela nyttan av fördelarna med en regionalt stark organisation som samarbetet inom Sydvatten för med sig”, säger Ilmar Reepalu, ordförande i Sydvattens styrelse.

Bygget av den 14 km långa ledningen till Skurup har skett under vintern och framdriften i projektet har påverkats av det blöta vädret. Arbetet har bedrivits på flera fronter för att drifttagningen skulle kunna ske innan sommaren och högflödesperioder.

”När vi nu får vattnet från en annan producent kan förändringar i smak och lukt eventuellt upplevas. Om vattnet skulle visa sig vara missfärgat så spola kallvatten en stund. Om inte problemet upphör så ska VA-enheten kontaktas, säger Anders Densfelt, VA-chef i Skurup. Skurups nuvarande vatten och vattnet från Vombverket är ganska lika varandra i sammansättning så vi förväntar inga problem”, avslutar Anders.

Välkomna den 20 maj kl 11.00 utanför kommunhuset i Skurup.

På plats vid invigningen är:

  • Johan Bolinder, kommunstyrelsens ordförande Skurups kommun
  • Ilmar Reepalu, ordförande i Sydvattens styrelse
  • Anders Densfelt, VA-chef i Skurups kommun
  • Mattias Leijon, VD Sydvatten

Fakta:
Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till nästan en miljon invånare i västra Skåne. Bolaget bildades 1966 och är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Sydvatten äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvatten. Genom samarbetet i Sydvatten kan de 17 delägarkommunerna garantera sina invånare, skolor, sjukhus och företag en säker, hållbar och kostnadseffektiv dricksvattenförsörjning. Sydvatten är huvudman för Forskningsstation Bolmen


Om Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 16 000 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till år 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se