2020-10-12 12:21Pressmeddelande

Ny skola i Rydsgård står klar till höstterminen 2022

Illustrerad bild av hur Rydsgårds skola kommer att se ut. Tegelfasad och glasade ytor. Vida byggnader, två våningar. Skolgården är grön, med ett par bänkar. Illustrerad bild av hur Rydsgårds skola kommer att se ut.

Skurup kommunala AB har slutit ett samverkansavtal med HL Bygg AB om att uppföra en ny skola i Rydsgård.

Byggnaden är på cirka 6 000 kvm och kommer att rymma 420 elever. Skolan är en tvåparallellig F-6-skola med fritidsgård, bibliotek och en matsal (med tillagningskök) som går att konvertera till ett utrymme för events som konserter eller dylikt.

Den tänkta byggstarten är senast i januari 2021. Skolan tas i bruk höstterminen 2022.

Skolan ligger i nära anslutning till Rydsgårds arena.


Tegelarkitektur och rymlig utemiljö

Exteriört följer skolan den inslagna vägen som inleddes med Prästamosseskolan, med lokal anknytning i form av teglade ytterväggar i modern stil.

Interiören är ljus och luftig, i två våningsplan och skolan kommer att ha en fantastisk utsikt över slätten.

Utemiljön är rymligare än normen för utemiljö vid skolor och kommer bland annat att ha en multiarena.


Just nu mitt i detaljprojekteringen

- Just nu är vi mitt i detaljprojekteringen inför byggstarten, berättar Magnus Johnsson, vd för byggherren Skurup kommunala AB. Det innebär att vi finslipar detaljerna vad gäller både funktion och utförande. Detaljplanen har vunnit laga kraft och bygglovet är inlämnat. Nästa steg blir markberedning och pålning. Sedan påbörjar vi byggnationen.

 

Ett lyft för Rydsgård som tillväxtort

- Detta markerar Skurups kommuns enskilt största investering i Rydsgård sedan kommunsammanslagningen år 1971 och är ännu en indikation på Rydsgårds kraftigt ökande attraktivitet som tillväxtort. Rydsgårds unika läge, med såväl tågstation som närhet till E65:an, gör potentialen överväldigande och den nya grundskolan kommer att ytterligare förstärka detta faktum samtidigt som arbetsmiljön för personal och elever får ett efterlängtat och nödvändigt lyft, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder (M).

 

Bidrar till den lokala utvecklingen

- Vi är oerhört glada och tacksamma att vi har fått uppdraget att uppföra Rydsgårds nya skola. Vi har byggt förskolor tidigare men den här skalan är en spännande utmaning för oss. Extra glada är vi att få verka lokalt, där 80 procent av vår personal bor. Det känns alltid att man har ögonen extra mycket på sig när man arbetar på hemmaplan. Det händer enormt mycket i Skurup just nu och det känns roligt att få vara med i den utvecklingen, säger Håkan Lindskog, vd för HL bygg & fastighetsservice AB.

 

Kontakt

Magnus Johnsson, vd Skurup kommunala AB

0411-53 60 13

Magnus.johnsson@skurup.se

 Om Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 15 900 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till år 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se


Kontaktpersoner

Kommunikationsstrateg
Annika Dacke