2020-10-26 13:44Pressmeddelande

Nya aktörer på Västeräng - poolside bostadsrätter, parhus, lägenheter och radhus för alla livsstilar

Grönt fält med hus i bakgrunden, molnig himmelDrönarbild över Västeräng

Skurups kommun har tecknat markanvisningsavtal med fyra nya aktörer vilket gör att inflyttningssugna och Skurupsbor kan se fram emot den variation i utbudet som varit visionen för Västeräng sedan planeringsstadiet och inleddes med fribyggartomterna på Ängsgatan.

- Området Västeräng är något som vi i förvaltningen arbetat med i olika stadier av planering sedan 2016 då marken köptes in av kommunen. Det är såklart jätteroligt att vi nu har markanvisningsavtal på plats med flera olika bostadsaktörer, som alla har lite olika inriktning på sina projekt.

Totalt sett kommer det att skapas ca 170 bostäder och ytterligare 60 i och med det särskilda boendet för äldre, så området är ju en väsentlig del i Skurups tillväxt.
Med tanke på att det även kommer att finnas en nyetablerad förskola i området, och en grundskola finns i planeringsstadiet i etapp 2, tror vi att projekten kommer att vara mycket intressanta för familjer, säger Eva-Marie Engström, chef för serviceförvaltningen.

Variationsrikt område
- Sedan det inledande planeringsarbetet har visionen för Västeräng varit att skapa ett variationsrikt område med olika typer av bostäder och olika former av gestaltning och arkitektur. Särskilt viktigt har varit den nya bebyggelsen längs med Västergatan där förhoppningen varit att den ska upplevas som en del av tätorten. Områdets infart, Västerängs allé, har också varit viktig vilken kommer läggas intill den befintliga vägen och kantas av en allé precis som idag, säger planarkitekt Ashley Andersson.

Längst ner på vägen kommer den befintliga Saritslövsgården skymta och minna om områdets enskifteshistoria. Småskalig radhusbebyggelse planeras på vardera sida om Västerängs allé och likt en bygata ska bebyggelsen rama in och ha huvudentréerna riktade mot huvudgatan för att skapa ett livfullt gaturum. De valda byggaktörernas förslag går helt i linje med denna vision.

Nedan presenterar vi kort de aktörer som Skurups kommun har ingått markanvisningsavtal med i etapp 1 av exploateringen av Västeräng.

Stjernplan bygger stilsäkert bostadsrättsområde med gemensam pool på Smörbollen 3
Stjernplan bygger ett 60-tal lägenheter i bostadsrättsform med gemensam pool på Smörbollen 3 i samarbete med arkitekt Jonas Lindvall.
Stjernplan beskriver att målgruppen är en köpare med höga krav på boendekvaliteter, arkitektur och boendemiljö.
- Kombinationen av Jonas Lindvalls förmåga att skapa unika miljöer med hög arkitektonisk kvalitet och Stjernplans erfarenhet av att realisera bostadsprojekt är bästa möjliga förutsättning för framåtblickande bostäder på Västeräng. Nu undersöker vi möjligheterna att hitta byggmetoder som gör det rationellt att bygga och attraherar målgruppen, säger Stjernplans David Lundqvist och fortsätter:

- Vi ser mycket positivt på Skurup som kommun. Här finns stor efterfrågan på alla former av boende. Det är en kommun i tillväxt och det är roligt att få vara med på den resan.
Förutom gemensam pool och bastu kommer området att ha hobbyrum, lekplats, laddstationer och utrustning för cykelskötsel. Alla bostäder får antingen takterrasser, balkonger eller uteplatser.
Utemiljön beskrivs som ett uppbrutet kvarter med grön gård och omgivningar för umgänge.

Optimala hem-gruppen bygger parhus med egen täppa för 65+ på Ängsullen

Projektet innehåller 16 bostäder fördelade på åtta parhus. Varje bostad kommer att vara cirka 100 välplanerade kvm och de är grupperade två och två, spegelvända.
- Parhusen på Ängsullen tänker vi oss attraherar dem som flyttar från sin stora villa och vill bo mer lättskött, lite mindre och tillgängligt, säger Optimala hems Anders Bolltoft. Vi vet att bostadsrätt är en boendeform som många äldre uppskattar, i och med föreningens möjlighet till delaktighet. Vi ser på Skurup som en tillväxtkommun med bra kommunikationer. Det finns både ett behov och en efterfrågan på den typ av bostäder som vi kommer att uppföra på Ängsullen.

Hansson-gruppen bygger radhus med kvartersgata på Prästkragen och Ängsullen
24 radhus planeras inom kvarteren på bägge sidor om områdets huvudgata – Västerängs allé. Huskropparna är utformade med varierande höjder och fasadfärger.
Hansson-gruppen berättar att husen är utformade för att passa både den som köper hus första gången och den som redan bor i hus. De passar lika bra för den växande barnfamiljen som för dem som efter kanske många år i villa önskar ett mindre boende, men ändå bekvämt och med lättskött trädgård.
Entréer åt både gatu- och gårdssidorna gör att gatan kan bli en social och trygg miljö, samtidigt som husen kan nås från trädgårds-/parkeringssidorna på ett praktiskt sätt.

MT syd bygger på Vallmon
MT Syd kommer att bygga två olika former av bostäder inom kvarteret Vallmon. Närmst Västerängs allé blir det ett u-format flerbostadshus i tre plan som rymmer ca 40 bostadsrättslägenheter.

Det planeras både tvårums- och trerumslägenheter och alla får en balkong. Byggnaden är utformad så att en skyddad innergård skapas i söderläge. Huset får en gråskiftande tegelfasad.
Närmast den pågående byggnationen av villor på Ängsgatan planeras radhus. Det blir sex stycken friköpta (egna hem), i två våningar. Även dessa kommer bli teglade och skifta i färg för vartannat radhus.

Bifogade filer:

Beskrivande material från de aktörer som kommer att bygga bostäder
Plan över området med tomtbenämningar
Visuellt material i form av aktörernas egna beskrivningar av projekten och en planskiss som visar var de olika tomterna ligger på Västeräng.

Kontakt:
Per Andersson
Tillväxt och utvecklingschef
Telefon: 0411-53 61 24
per.andersson@skurup.seOm Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 15 900 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till år 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Magdalena Hellström