2019-09-24 08:31Pressmeddelande

Skurup klättrar med 25 placeringar i Svenskt näringslivs ranking

Uppåtgående pilar för att symbolisera att Skurup stiger i näringslivsrankingenSkurup, pilar, himmel

Svenskt näringsliv har släppt rankingen på hur företag i Sverige upplever företagsklimatet. I år klättrar Skurup med 25 platser, vilket ger plats 37 bland Sveriges 290 kommuner.

Länk till statistiken på Svenskt näringslivs webbplats: https://www.foretagsklimat.se/skurup

- Trenden är fortsatt positiv vad gäller dialogen mellan näringslivet och kommunen, säger näringslivsstrateg Henrik Lundblad som haft på känn att siffrorna för Skurup skulle gå i positiv riktning även i år.  Den rapporterat positiva attityden från kommunens sida gentemot företagen innebär att vi är tillgängliga och anstränger oss för att förstå och hjälpa till.


Sticker ut i sydskånskt sammanhang

- I år sticker vi ut på ett positivt sätt, säger Henrik Lundblad. Generellt är attityden hos näringslivet positiv i de sydskånska kommunerna. Vissa sticker ut mer än andra och vi sticker kanske ut mest, kan man säga.


Dialog och utbyggnad är nyckeln

- Att vi arbetat systematiskt tillsammans med näringslivet för en positiv utveckling, med utbyggnaden av Skurups handelsplats och vår ökade nybyggnation - det är saker som ger hopp och är inspirerande för alla. Investeringarna i skolan är en viktig signal, som inger framtidstro bland invånarna.

Kommundirektör Marcus Willman ser positivt på årets siffror och lyfter fram samverkan som en viktig faktor:
- Skurup är en kommun som verkar för att ta tillvara på de lokala förutsättningarna, förenkla, hjälpa, stödja och utveckla det lokala näringslivet. Genom organisationen som helhet skapar vi synergier som gagnar tillväxt, utveckling och konkurrensfördelar.


Lärdomar och långsiktigt arbete
- För att stanna kvar på den uppåtgående kurvan kommer vi att dra lärdom av det som sticker ut i år och göra det ännu bättre -  med fortsatt dialog och samverkan. Här är de välbesökta frukostträffarna för näringslivet en viktig komponent, säger Henrik Lundblad.


Infrastruktur och elförsörjning inför framtiden
- Vad gäller kategorin vägnät, tåg och flyg jobbar vi nära Trafikverket och våra grannkommuner för att få till bättre förutsättningar för tågtrafiken och att vi får dubbelfiligt längre fram mot Ystad på E65. Trafikverket planerar till exempel att bygga bort rondellen vid Börringe med motorväg under 2022-2024, säger Henrik Lundblad.

Niclas Ohlsson, näringslivsansvarig politiker betonar den framtida elförsörjningens roll:
- Vi ser stora behov som behöver tillgodoses vad gäller eldistributionen både lokalt och i hela Skåne. Elförsörjningen är en viktig fråga som handlar om att skapa möjligheter för företagens utbyggnad och nyetablering. Vårt arbete på den punkten riktar sig mot regionen och i förlängningen riksdagen.

Henrik Lundblad, näringslivsstrateg

Telefon: 0411-536416

henrik.lundblad@skurup


Nicklas Olsson (M),  näringslivsansvarig politiker:

nicklas.olsson@skurup.se

070-77 53 000Om Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 15 500 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se