2020-09-25 08:51Pressmeddelande

Skurup tappar i näringslivsrankingen men ligger på skånsk niondeplats

SKurups kommuns logotype

Under fem års tid har attityden till Skurups kommuns service på näringslivsområdet lyft, fått vingar och lett till utnämningen årets raket. Från plats 218 i Sverige klättrade man till plats 37. Årets ranking visar ett tapp till plats 63 av Sveriges 290 kommuner och plats 9 av Skånes 33.
--------------------------
Rättelse angående näringslivsrankingen
I kommunikationen från Skurups kommun angående näringslivsrankingen smög det sig in ett fel. Skurups kommun ligger på plats 63 av Sveriges 290 kommuner, inte 61.
Vi ber om ursäkt.
-------------------------------------

Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner: https://www.foretagsklimat.se/skurup

Näringslivsrankingen är en viktig temperaturmätare, säger näringslivsstrateg Henrik Lundblad.

- Vi tar till oss av kritiken och tar företagens högt ställda förväntningar som en utmaning att ständigt göra bättre, leverera bättre. Vi har en fortsatt ambitiös förvaltning och politik med tydlig ambition att nå högt i vår service för företagens och kommunens skull.

Klimatet fortsatt gott
Kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder (M) menar att resultatet till viss del kan vara en följd av att det, i en kommun med ett mindre antal respondenter i en mätning, kan bli så att en viss mängd svar i en viss riktning kan få oförtjänt stort genomslag.

- Bilden vi har av näringslivsklimatet i och med de kontakter vi har med kommunens företag, är att klimatet är fortsatt gott, något som på senare tid exempelvis etableringen av Willys på Skurups handelsplats tyder på. Ju fler företag som etablerar sig här, desto fler företag får upp ögonen för Skurup som etableringsort.

Tillbakagång naturlig efter många års kraftig stigning
- Efter flera års kraftig stigning fick vi i år se en liten tillbakagång. Det är naturligt, efter fem års stigning. Näringslivet är en oerhört viktig fråga för oss, det är grunden till att vårt samhälle ska må bra och fortsätta utvecklas. Vi är såklart inte nöjda med detta utan kommer lägga ännu mer krut på frågan och implementera nya idéer, säger näringslivsansvarig politiker Nicklas Olsson (M).

Förhållningssätt gentemot företagen viktigt
Johan Bolinder (M) påpekar att politikernas förhållningssätt gentemot företagen är av stor betydelse:

- Det finns ett värde i att samtliga politiker tänker igenom sitt förhållningssätt gentemot företagen, i synnerhet i den politiska debatten, och har en ökad ansvarskänsla med sig för sin del i helheten.

Svenskt näringslivs utvecklingsprogram
Skurups kommun har av Svenskt näringsliv valts ut att delta som en av 10 svenska kommuner medverka i Svenskt näringslivs utvecklingsprogram för ett stärkt företagsklimat. För att få delta krävs att näringslivsfrågor är högt prioriterade i kommunen.

- Vi hoppas att vår medverkan i Svenskt näringslivs program ska leda till ett än mer ökat fokus i vårt arbete internt såväl som externt, säger Henrik Lundbla

---
Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag.

https://www.foretagsklimat.se/skurup

Kontakt:

Henrik Lundblad, näringslivsstrateg

0411-53 64 16

henrik.lundblad@skurup.se

 

Nicklas Olsson (M), näringslivsansvarig politiker, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Nicklas.olsson@skurup.se

 

Johan Bolinder (M), kommunstyrelsens ordförande

0411-53 60 02

johan.bolinder@skurup.se


Om Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 15 900 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till år 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se


Kontaktpersoner

Kommunikationsstrateg
Annika Dacke