2020-11-10 10:11Pressmeddelande

Skurup växer - nu är vi 16 000 invånare

Nytt bostadsområde byggs upp. Vita hus, oberedd mark. Ett ungt par går i förgrunden.

Nyligen passerade vi strecket för 16 000 invånare. Det är många som har upptäckt vilken fantastisk plats Skurups kommun är och det är många som väljer att flytta hit.

Enligt SCB så är det Skurups tätort som växer mest. Den största åldersgruppen bland invånarna var enligt statistiken från 2019 45-54 åringarna, följda av åldersgrupperna i storleksmässigt fallande ordning 5-14, 35-44, och 55-64.

Ett fint betyg till Skurups kommun som inflyttningsmagnet

− Det är ett fint betyg att människor väljer att bo, leva och verka i vår kommun. Vi har mycket att vara stolta över - ett bra utbud av tjänster och service inom kommunen, attraktiva bostadsområden, fantastiska miljöer för fritidsliv och närheten till storstaden.

Vi fortsätter ödmjukt men bestämt att skapa möjligheter för tillväxt genom att utveckla nya bostadsområden. Fler kommuninvånare ökar köpkraften och förutsättningarna för det lokala näringslivet. Med satsningarna på våra förskolor, grundskolor och gymnasieskolan bygger vi möjligheterna inför framtiden. Tillsammans skapar vi platsen för det goda livet, säger kommundirektör Marcus Willman.


Ett nytt visionsarbete i startgroparna

En del av Skurups vision är att vara 18 000 invånare år 2030. Nu är det bara 2000 invånare kvar och det är dags att börja med en längre siktande vision 2045.

Skurup kommuns vision för 2030 klubbades i november 2014. I den står beskrivet att: 

”Skurups kommun ska vara en välkomnande, attraktiv, blomstrande och upplevelserik kommun som erbjuder unik naturmiljö och som kännetecknas av modernitet, tillväxt, positiv framtidstro och jämlikhet.

Vi har lyckats skapa förutsättningar för en välkomnande och attraktiv kommun när vi år 2030…

…har invånare som trivs, är trygga och nöjda med den samhällsservice som erbjuds.

…har så gott som uteslutande förnybar energi.

…har ett aktivt kultur och föreningsliv.

…har skolor som erbjuder utbildningar med hög kvalitet.

…har ett blomstrande och varierat näringsliv.

…har invånare som är stolta ambassadörer för kommunen.

…har ett varumärke som ger en positiv klang i regionen.

…har 18 000 invånare.”

Bostadsprojekt och företagsetableringar bakom tillväxten

− Det här är mycket positivt. Ett flertal spännande bostadsprojekt och företagsetableringar har lett till kommunens betydande tillväxt, något som också märks av i diskussioner med nya intressenter. Detta är början på ett allt snabbare inflyttningstempo till vår kommun, vilket vi också tar med i beräkningarna i de planer vi dagligen arbetar med.

Befolkningstillväxt är det främsta sättet för en kommun att få ökade skatteintäkter och bibehålla och förbättra servicen, säger Johan Bolinder (M), kommunstyrelsens ordförande.

Byggprojekt

Nedan presenterar vi kort de byggprojekt där det kommer att hända mest framöver. För allmän information om byggprojekt i Skurups kommun, gå till https://www.skurup.se/byggprojekt

Västeräng

Skurups största exploateringsprojekt sedan 70-talet

Det 20 hektar stora området ska bebyggas med 250 bostäder, konceptboende, förskola, grundskola och ett stort grönområde. Västeräng planeras i ett utmärkt läge nära både Skurups station och centrum.

Utbyggnad av området sker gradvis och den första delen, etapp 0, är nästan fullt utbyggd. Till hösten påbörjas markarbetena på nästa del, etapp 1, och planer har även påbörjats för den sista delen, etapp 2

https://www.skurup.se/vasterang-byggs följer du hur Västeräng växer fram.


28 lägenheter i Skurup

Våningen & Villan uppför nu 28 minivåningar i bostadsrättsform längs Svaneholmsvägen. Etapp 1 om 14 lägenheter är slutsåld och försäljning av etapp 2 pågår. Inflyttning sker i slutet av 2021.


Marklägenheter och villatomter på gång i Rydsgård

OBOS planerar för 12 marklägenheter om 88 kvm i bostadsrättsform och villatomter från deras dotterbolag SmålandsVillan och Myresjöhus. Bostäderna planeras i en naturskön miljö med utsikt över landskapet.

Läs mer på: http://www.obos.se/rydsgard


Ny grundskola i Rydsgård

I Rydsgård kommer att uppföras en 2- parallellig F-6-skola med fritidsgård och bibliotek.

Den är på ca 6000 kvm. Den tänkta byggstarten är vintern 2021 och att skolan står färdig till höstterminen 2022.

100 lägenheter på gång vid Flintebro

Utöver de 19 kooperativa hyreslägenheterna som är inflyttade, kommer ytterligare ca 100 lägenheter att byggas inom området Flintebro. Lägenheterna byggs av Er-Ho bygg AB och MT Syd AB.


45 lägenheter byggs på Väduren 10

På den gamla växthustomten i korsningen Mårtensgatan och Föreningsgatan i Skurup uppförs just nu 45 lägenheter. Beräknad inflyttning våren 2021.


Folkhögskolan bygger studentlägenheter

Skurups folkhögskola bygger studentlägenheter på folkhögskolans campusområde med utsikt över landskapet. 


Förskola Skivarp

Förskolan i Skivarp kommer att ha 6 avdelningar och väntas vara klar för inflytt inför höstterminen 2022. Förskolan ska byggas i två plan och kommer att ha ett eget tillagningskök.

Just nu pågår planeringsprocessen med detaljplaner. Personal på skol- och utbildningsförvaltningen kommer att vara delaktiga under processen och ha möjlighet att påverka tex utemiljö osv.

 

Skurup – platsen för det goda livet!

 

Kontakt:

Marcus Willman, kommundirektör

0411-53 61 22

Marcus.willman@skurup.se

 

 


Om Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 15 900 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till år 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Magdalena Hellström