2021-12-21 18:21Pressmeddelande

Skurups handelsplats förverkligar stort serviceutbud i ett växande Skurup

Skurups handelsplatsSkurups handelsplats

Skurups handelsplats förverkligar stort serviceutbud i ett växande Skurup

Positiva siffror visar att handelsplatsen bidrar till kommunens utveckling och den växande attraktiviteten för Skurups kommun som inflyttningsplats.

Länk för nerladdning av film och bilder:

https://share.mediaflowpro.com/se/?M8CEUGJFWM

Vid stillbilder, ange: Foto: TAM

- Planerna som drogs upp vid ritbordet för drygt tio år sedan - kring hur vi kunde stärka Skurups kommuns attraktivitet - ser vi idag förverkligade. För att driva igenom planerna tog vi ett par år senare extern hjälp med know-how på området, berättar kommundirektör Marcus Willman och fortsätter:

- Med handelsplatsens stora besökssiffror konstaterar vi idag att vi ser i realtid hur vi lyckas med uppsåtet att ta hem handeln. Idag behöver man som kommuninvånare inte lämna kommunen för att utföra en mängd olika inköp och servicebehov för hushållet. Flera stora aktörer skapar dragkraft även för boende utanför kommunen. Alla ärenden på samma plats, helt enkelt.

Kurvan vände uppåt
– I symbios med kommunens proaktiva arbete för fler bostäder och invånare har vi hjälpt till att sätta Skurup på kartan med ett ökat utbud av handel och service! Vi stod inför ett antal utmaningar 2015 med ett stort utflöde av handel, avsaknad av utbud och aktörer, men genom en gemensam långsiktig vision och tydliga mål har vi i gott samarbete med Skurups kommuns tjänstemän och politiker lyckats utveckla en väl fungerande handelsplats. Nu är norra delen färdigutvecklad och vi fortsätter utveckla den södra delen under kommande år, säger Jens Persson, projektledare, TAM.

Möjlighet att växa
Ett kvitto på att Skurups kommun satsade rätt och utnyttjade det fantastiska läget invid E65, där 12 000 bilister dagligen passerar är att även de lokala aktörerna - som fått möjlighet att växa i hemkommunen – berättar att läget på handelsplatsen har positiva effekter på omsättningen. Ökad service leder till ökad inflyttning och fler arbetstillfällen.

På mindre än sex år har den totala omsättningen för näringsidkarna på Skurups handelsplats 2014-2020 ökat med 146 miljoner kronor och en mängd arbetstillfällen har skapats.

Pierre Mayr är en av de lokala näringsidkarna på handelsplatsen. Han flyttade sitt Elon till nya lokaler och är glad över beslutet:

- Vi har funnits i centrala Skurup sedan 1955 så beslutet var inte lätt. Vi har inte ångrat en enda dag att vi flyttade till handelsplatsen. Vi har ökat med över 40% sedan vi flyttade, vilket sammanföll med pandemin. Visst påverkar pandemin vår bransch i positiv riktning, men jag kan säga att minst hälften av ökningen beror på att vi flyttat.

 

TAM retail och utvecklingsprojektet Skurups handelsplats

TAM har sedan 2015 utvecklat Skurups Handelsplats placerat strategiskt intill E65 med 12 000 passerande per dygn. Arbetet har skett i nära samarbete med Skurups kommun med den gemensamma visionen om att få fler att handla lokalt, locka besökare från större upptagningsområde och att få hela Skurup att utvecklas vidare. Samtidigt som lokala aktörer har fått chans att växa och expandera har nya kedjor tillfört platsen kompletterande utbud och service som saknats.

Läge:

Skurups Handelsplats är beläget vid västra infarten till tätorten, intill E65 med ca 12 000 passerande bilister per dygn.

Handelsplatsen sträcker sig över en yta av 20 000 kvm.

Idag finns där 30 aktörer.

 

Upptagningsområde:

Det primära upptagningsområdet är Skurups centralort som kompletteras med det sekundära inom 15-20 min bilfärd runt Skurup och innefattar även delar av Ystad, Trelleborg, Svedala, Sjöbo och Lunds kommuner.

Som tertiärt räknas sydöstra Skåne/Österlen området med många pendlare som passar till och från Malmö på E65.

 Utveckling Skurups Handelsplats 2015-2023: se relaterade filer

 Utveckling handelsindex 2015-2020 för Skurups kommun:

En av grundförutsättningarna för en lyckad utveckling har varit att det funnits en bra potential för ökad handel, både för sällanköp och dagligvaror.

Vid projektstart 2015 fanns ett utflöde av handel enbart baserat på Skurups kommun (ca 15 150 invånare) motsvarande 187Mkr på dagligvaror samt 153Mkr på sällanköpsvaror.

Se detaljer i relaterade filer.

 

Kontakt:


Skurups kommun

Marcus Willman, kommundirektör

0411-53 61 22

marcus.willman@skurup.se

 

TAM

Jens Persson, projektledare

070-217 71 65

jens.persson@tamgroup.seOm Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 16 000 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till år 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se


Kontaktpersoner

Kommunikationsstrateg
Annika Dacke