2020-09-24 07:30Pressmeddelande

Skurups handelsplats växer vidare med Willys

Vy över Skurups handelsplats, fastigheten Akka 4. Stora, vidsträckta byggnader i landskapet, med stora parkeringsytor.

Nu är hyresavtal tecknat med Willys för en planerad öppning preliminärt början 2022, något som kommer att skapa minst 40 nya arbetstillfällen och breddar utbudet i Skurups kommun. Större utbud gör att fler kan handla i sitt närområde och att platsen attraherar besökare utanför Skurups kommungränser.

- Vi gläds åt Willys kommande etablering som skapar många nya arbetstillfällen, går
hand i hand med kommunens ökande attraktivitet och bidrar tillbefolkningstillväxten,
samtidigt som det ger en ökad servicegrad för kommuninvånarna, säger Johan Bolinder (M), kommunstyrelsens ordförande.

Fastigheten
Etableringen kommer att ske i en ny byggnad inom fastigheten Akka 4 (12 500 kvm) inom en lokal på ca 3200 kvm helt anpassad efter Willys senaste koncept.

Planerat finns även en grannlokal till Willys på ca 400 kvm där förhandling pågår för
etablering av kompletterande verksamhet.

Bygglov är beviljat av Skurups kommun och entreprenadupphandlingen är i slutskedet.
Byggnation projekteras och kommer att starta under hösten. Tam Retail kommer att stå
som byggherre och ansvara fram till färdigställd fastighet.

Handel föder handel
Ju fler nya aktörer som etablerar sig i området, desto fler aktörer blir intresserade och ser en möjlighet för lönsamma affärer. Flera nya aktörer som kompletterar varandra gör att även befintliga aktörer kommer att få en fortsatt god och långsiktig utveckling.


Kompletterar befintligt utbud
Etableringen innebär en komplettering av befintligt utbud, på så sätt att det koncept som är aktuellt för etablering saknas inom närmarknaden i Skurup.

Gemensamt har olika intressenter – invånare/kunder, aktören själva, Tam Retail – kommit fram till att konceptet fyller en lucka på marknaden. En gedigen marknadsanalys visar att man har ett underlag och kan få lönsamhet. Befintliga aktörer har sina inarbetade kundgrupper, service  och koncept som kompletterar.


Skurups Handelsplats är ett handelsområde med

totalt ca 20 000 kvm handelsyta innehållande ca 25-tal butiker, restauranger och

serviceaktörer. Handelsplatsen kompletterar befintlig handel och bidrar till att fler kan

handla på hemmaplan samt även locka kunder från ett större upptagningsområde att

handla i Skurup. Skurups handelsplats utvecklas sedan 2014 av Tam Retail. Upp mot 1,5 miljon årliga besökare beräknas fullt utbyggt från 2022 och framåt.


Kontakt

Skurups kommun

Johan Bolinder, Kommunstyrelsens Ordförande

Mail: johan.bolinder@skurup.se Mobil: 070-538 50 75

 

Skurups Handelsplats: Utveckling, projektledning och uthyrning:

Jens Persson, Projektledare, TAM Retail AB

Mail: jens.persson@tamgroup.se Mobil: 0702-17 71 65


Om Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 15 900 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till år 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Magdalena Hellström