2019-03-15 14:28Pressmeddelande

Skurups kommun deltar i Krisberedskapsveckan 2018

Skurups kommun deltar i Krisberedskapsveckan 2018 och genomför aktiviteter för att öka invånarnas beredskap inför svåra påfrestningar.

Den 28 maj – 3 juni är det dags för Krisberedskapsveckan 2018. Den nationella kampanjvecka för att få hushållen att reflektera över hur man tillgodoser behovet av mat, vatten, värme och kommunikation om viktig service i samhället är utslaget på grund av exempelvis extremt väder eller en it-attack. Skurups kommun deltar i kampanjen.

- Landets kommuner har en viktig roll i samhällets beredskap inför svåra påfrestningar och intresset hos allmänheten för frågor som handlar om vår säkerhet och beredskap ökar. Förberedda och engagerade invånare stärker både kommunens och vårt lands samlade krisberedskap. Därför deltar vi i Krisberedskapsveckan, säger Malin Ekblad, säkerhetschef.

”Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?” Det är budskapet under årets kampanjvecka och syftar till att väcka tankar om den egna beredskapen och ansvaret för att klara vardagen om viktiga samhällsfunktioner plötsligt inte fungerar som vi är vana vid.

- Krisberedskapsveckan ska öka kunskapen hos invånarna om den lokala riskbilden och hur vi kan förbereda oss för olika händelser då viktig kommunal verksamhet drabbas av störningar. Det här är kunskap som invånarna behöver ha för att kunna förbereda sig och bidra aktivt vid en händelse, säger Malin Ekblad.

Malin Ekblad betonar hur viktigt det lokala engagemanget är:

- I år har vi lokalt fått med oss FAK, frivilliga automobilkåristerna och deltidsbrandmännen. Det är vi glada och stolta över! Det tyder på stort engagemang.

De lokala arrangemangen under kampanjveckan syftar till att skapa en dialog med invånarna om hur kommunen påverkas vid en samhällsstörning och hur hushållen kan förbereda sig inför en händelse. I Skurups kommun kommer följande aktiviteter att äga rum under veckan:

Platserna där information i samband med Krisberedskapsveckan kommer att finnas är:

Biblioteken i Skurup, Abbekås, Rydsgård och Skivarp.
Idrottshallarna Skurups Sparbank Arena och Rydsgårds Arena
Kommunhuset i Skurup

Aktivitet: Onsdagen den 30/5 kl.16.00 - 18.00 kommer Sydöstra Skånes bilkår stå i anslutning till Skurups station med ett informationsstånd. De kommer att ha med sig en "krislåda" och demonstrera hemberedskap.

 I samband med Krisberedskapsveckan 2018 skickar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till alla hushåll. Utskicket görs på uppdrag av regeringen som vill att vi alla ska bli bättre förberedda på att hantera allt från allvarliga olyckor och extremt väder till it-attacker och ytterst krig. Informationen kommer också att finnas på MSB:s webbplats dinsäkerhet.se.

 Initiativtagare till Krisberedskapsveckan är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

För mer information om Skurups kommuns deltagande i Krisberedskapsveckan, kontakta säkerhetschef Malin Ekblad, malin.ekblad@trelleborg.se, 0410-73 33 55

För mer information om lokala aktiviteter under Krisberedskapsveckan läs mer på: https://www.skurup.se/krisberedskapsvecka

Läs mer om Krisberedskapsveckan och broschyren Om krisen eller kriget kommer: www.msb.se/krisberedskapsveckan


Om Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 15 500 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se