2021-09-22 07:46Pressmeddelande

Skurups kommun klättrar 29 platser i årets näringslivsranking

Sahand Kousha står på Stora Torggatan i Skurup. Det är vackert väder och han har mörkt hår och rosa skjorta. Sahand Kousha, Skurups kommun

Svenskt näringsliv har idag släppt rankingen på hur företag i Sverige upplever det lokala företagsklimatet. I år hamnade Skurup på plats 34 bland Sveriges 290 kommuner, och över det skånska genomsnittet. Det innebär en klättring på 29 platser jämfört med 2020. 

Länk till Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner: https://www.foretagsklimat.se/skurup


I år har 81 företag i Skurups kommun svarat på enkäten och det sammanfattande omdömet är 3,8 av 6 - högre i år än 2020 och ett bättre resultat än Skånes medel 3,6.

Företagen ger högst omdöme på vägnät, tåg- och flygförbindelser, mobil och bredband.

Störst förbättring jämfört med tidigare har skett inom bland annat: tillgången på relevant kompetens, tjänstemäns attityder, kommunens service och bemötande

Företagen prioriterar följande förbättringsområden: minskad brottslighet och ökad trygghet, bättre dialog, ökad förståelse, snabbare handläggning och fler bostäder.

Näringslivsansvarig Sahand Kousha menar att ökningen är en följd av den goda dialogen mellan näringsliv och kommun och att näringslivsfrågorna prioriteras i kommunen.

- Dessa faktorer gör att vår kommun upplevs som attraktiv att driva företag i. Vi märker gensvaret från näringslivet. Det finns en fantastisk framåtanda och vilja till utveckling i Skurups näringsliv överlag, vilket ger en ytterligare skjuts i arbetet.

Näringslivsansvarig politiker Nicklas Olsson (M) menar att den täta relationen mellan beslutsfattare och det lokala näringslivet är en viktig faktor:

- Det är glädjande att vi åter igen är på väg uppåt, efter ett litet hack förra året. Vi arbetar dagligen med den potential som kommunen har och vi gör det i nära relation med vårt näringsliv. Våra företag mår bra samtidigt som kommunen är i en stark tillväxtfas, med stor inflyttning av nya kommuninvånare och flera nya företagsetableringar på gång. Men vi är inte nöjda, vi tar till oss av det som företagen tycker är mindre bra och försöker hitta lösningar från vår sida till det bättre. Två av de punkter där företagen signalerar förbättringspotential är fler bostäder och trygghet, vilket är två prioriterade områden för det kommunala arbetet framöver.

 

Kontakt:

Sahand Kousha, näringslivsansvarig

0411-53 64 16

 

 


Om Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 16 000 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till år 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se


Kontaktpersoner

Kommunikationsstrateg
Annika Dacke