2021-09-30 12:11Pressmeddelande

Skurups kommun på plats 15 i Sverige i fråga om medarbetarnas nöjdhet

röda pilar mot blå himmel

Skurups kommun på plats 15 i Sverige i fråga om medarbetarnas nöjdhet

Skurups kommun genomförde under våren en stor medarbetarundersökning, vilken placerar Skurups kommun på 15:e plats i Sverige ifråga om medarbetares nöjdhet. Mest nöjd är man med ledarskapet, närmare bestämt samarbetet med ens närmaste chef.

Undersökningen innehöll bland annat de så kallade HME-frågorna (hållbart medarbetarengagemang) från Sveriges kommuner och landsting.

Resultatet av dessa HME-frågor går sedan att jämföra över tid inom respektive organisation, samt med andra organisationer (kommuner och regioner) i verktyget Kolada.


Länk till SKR – hållbart medarbetarengagemang: https://skr.se/skr/arbetsgivarekollektivavtal/uppfoljninganalys/hallbartmedarbetarengagemanghme.hme.html


I hela Sverige är det 14 kommuner som fått högre sammanvägt poängvärde och 151 som har lägre, enligt de senast inrapporterade siffrorna från Kolada, kommunernas gemensamma plattform för jämförelse av nyckeltal.

Högt deltagande
- Som organisation fick vi ett väldigt högt deltagande - över 80% av medarbetarna valde att delta i årets undersökning, vilket gör resultatet tillförlitligt, berättar personalchef Dao Davidsson. Vi ser att vi ligger på plats 6 av 20 av de rapporterade skånska kommunerna. Skånska kommuner överlag har hög nöjdhet bland medarbetarna och i den grupp om tolv kommuner med samma poängresultat där Skurup ingår finns hela fyra skånska kommuner. Vi har samma gemensamma snittpoäng men det varierar inom gruppen vilka faktorer som medarbetarna är mest nöjda med.

Över riksgenomsnittet för ledarskap, motivation och mål
Skurups kommun placerar sig över riket på samtliga tre sammanfattande index (ledarskapsindex, motivationsindex och styrindex), vilket i stort innebär att medarbetarna känner att arbetet upplevs som meningsfullt, man känner förtroende från sin närmaste chef och man är insatt i mål och förväntningar.

- Det känns fint att Skurups kommuns ambitioner med ledarskap märks i enkätsvaren, säger kommundirektör Marcus Willman. Vi pratar om nära ledarskap, professionalism och dialog. Alla är viktiga delar för att skapa medarbetarengagemang, god arbetsmiljö och arbetsglädje. Vi ser delaktighet som ett sätt att ta tillvara på medarbetarnas kunskap och erfarenhet. Vi lyssnar på varandra och blir bättre tillsammans. Ensam är inte stark, men genom att tänka och agera tillsammans blir vi det bästa vi kan!

Medarbetarundersökningar i Sveriges kommuner
Inom Sveriges kommuner och regionen genomförs regelbundet medarbetarundersökningar. Dessa innehåller i regel de av SKR framtagna HME-frågorna. HME står för Hållbart medarbetarengagemang.

 Kontakt


Dao Davidsson, chef för personalenheten

0411-53 60 20

dao.davidsson@skurup.se

 

 Om Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 16 000 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till år 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se


Kontaktpersoner

Kommunikationsstrateg
Annika Dacke