2019-04-24 14:26Pressmeddelande

Skurups kommun på plats 49 av 240 i Aktuell hållbarhets kommunrankning

Utsikt över SkurupSkurup

För elfte året i rad presenterar Aktuell Hållbarhet miljörankningen av Sveriges kommuner. Nu stiger Skurups kommun i placeringarna för sitt arbete med hållbar utveckling.

Länk: http://kommunrankning.miljobarometern.se/hela-listan/
 
- Redan 2018 gjorde Skurups kommun en rejäl klättring upp med 122 platser vilket är ett bevis på att vårt långsiktiga och ihärdiga arbete. I år klättrade vi med ytterligare 48 platser, vilket innebär att kommunen klättrat 160 placeringar på två år i nationella statistiken. Med årets placering ligger på sjundeplats i Skåne och det är endast större städer som har bättre resultat än Skurup. Kommunen bidrar till en hållbar utveckling på lokal, regional, nationell och internationell nivå, säger chefen för miljöstrategiska enheten Lena Johansson.

Nytt för i år är att tidningen även utser vinnare i Sveriges kommuner och landstings kategorier där Skurup ingår i kategorin "Storstäder och storstadsnära kommuner". I denna kategori kom kommunen på plats 17 av 46 kommuner.

Sedan hösten 2017 har kommunen ett antaget miljömålsprogram som intensifierade arbetet med hållbarhet, miljö, avfall, klimat och cirkulär ekonomi på bred front i hela den kommunala organisationen. Dessutom har kommunen utifrån miljömålsprogrammet sökt och fått externa medel för att ytterligare stärka arbetet med miljömålsprogrammet.

Kommunen har i sin vision beskrivit att ”transporter till och inom kommunen ska ske så miljövänligt som möjligt”.
 
- Idag har vi 14-15 bilar som går på ren eldrift. Ett flertal av kommunens övriga fordon drivs på HVO (biodiesel), exempelvis fordon på gata/park och kommunens gymnasium som inkluderar ett fordonsprogram. Varje år ställer vi om och får en allt mer fossilfri fordonsflotta, för vi måste ju tänka på framtiden, säger ansvarig fordonssamordnare Lennart Strand.
 
- Intresset för att producera sin egen el har ökat och den senaste statistiken visar att antalet solcellsanläggningar har fördubblats under perioden 2017 till 2018. Elen från dessa 63 anläggningar motsvarar hushållselen för ca 270 villor” säger kommunens energi- och klimatrådgivare Sara Östberg.
 
Aktuell hållbarhets kommunrankning visar tydligt att arbetet med en hållbar utveckling måste integreras i all kommunal verksamhet för bästa resultat. 
 
- Framöver kommer kommunen att exempelvis arbeta med ekologisk kompensation i samband med exploateringsprojekt för att bevara viktiga ekosystemtjänster som också höjer värdet av att besöka området. Samverkan mellan kommunala verksamheter men också i förhållande till näringsliv och kommuninvånare är helt klart en grundläggande förutsättning för en hållbar framtid, säger hållbarhetssamordnaren Karolin Johansson.

 

Kontakt:

Sara Östberg, energi- och klimatrådgivare

Sara.ostberg@skurup.se

0411 - 53 64 18

 

Karolin Johansson, hållbarhetssamordnare

Karolin.johansson@skurup.se

0411 - 53 64 33

 

 

 

 


Om Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 15 500 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se