2020-10-14 14:05Pressmeddelande

Skurups kommuns första privata leverantör av särskilt boende blir Förenade care

Illustration av kommande särskilt boende på Västeräng. Ljusa byggnader med balkonger. En stor gräsmatta i förgrunden. Människor rör sig i trädgården. Ett orangeri till höger. Blommande buskar.Illustration: Skanska/Förenade care

Efter upphandling har beslut fattats att tilldela Förenade care uppdraget att bygga och driva det särskilda boende som planeras på Västeräng. Därmed blir Förenade care Skurups kommuns första privata leverantör av särskilt boende, inriktning äldre.

Förenade care kommer att bedriva särskilt boende, inkluderat hälso- och sjukvård med personal som undersköterskor, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.  I uppdraget ingår att bygga, äga och driva fastigheten, något som innebär att uppdraget är en totalentreprenad.

Boendet kommer ingå i kommunens sammantagna utbud av särskilda boenden som en person kan välja mellan efter sitt biståndsbeslut. Vårdavgiften beräknas efter av kommunen fastställd maxtaxa och kommer att vara den samma oavsett vilket av kommunens boenden man väljer att bo på.

Planeringen för byggnationen kommer att påbörjas efter avtalstecknandet och det särskilda boendet beräknas att tas i bruk under första halvåret 2023.

58 lägenheter med egen utrustning och möjlighet till samvaro
Boendet kommer att byggas på den nordvästra delen av Skurups nya område Västeräng och kommer att ha 58 lägenheter, var av fyra är möjliga till parboende.

Lägenheterna består av ett rum med fullvärdigt pentry och badrum med egen tvättmaskin och tumlare. Gemensamma utrymmen finns på varje enhet. Dessa består av kök, matsal och sällskapsrum, som utnyttjas i den grad den boende själv väljer.

Utemiljö som engagerar och inspirerar
Boendet omges av en vacker utemiljö som inspirerar och stimulerar till aktivitet och delaktighet. Orangeri, boulebana, lusthus och smådjurshörna finns i planerna.

Gott samarbete och ökad valfrihet för individen
Åsa Ekblad (M) betonar att beslutet är ett resultat av samarbete:

- Jag är väldigt stolt ordförande för Socialnämndsutskottet som arbetat väldigt hårt för att få detta på plats. Vi har haft ett fint samarbete inom såväl politiken som med tjänstemännen vilket genererat ett gott resultat med fokus på den högkvalitativa verksamhet vi nu handlat upp. Vårt mål har helat tiden varit att öka valfriheten för kommuninvånarna och få hit ytterligare verksamhet med samma höga kvalitet som vår egen- och det har vi lyckats med!


Konkurrens som sporrar

Kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder (M) ser fram emot etableringen, som han ser som ett välkommet komplement till Skurups kommuns egna verksamheter: 

 - Det känns fantastiskt roligt att välkomna vårt första privatägda särskilda boende till kommunen, på vad som blir det första större nybyggda bostadsområdet i Skurups tätort sedan 1970-talet. Att Skanska är med i projektet känns spännande och borgar för kvalitet i byggprocessen. Vi ser fram emot etableringen som ger ökad valfrihet för såväl våra äldre som för våra medarbetare. Nya moderna och ändamålsenliga lokaler kommer att innebära ett väsentligt lyft för förutsättningarna att bedriva morgondagens särskilda boenden i Skurups kommun. Det är min övertygelse att den ökade konkurrensen kommer att fortsätta stimulera alla inblandade till fortsatt utveckling och förbättring av redan fina verksamheter.

Utemiljö för aktivitet och variation
Individ- och omsorgsförvaltningens chef Anna Palmgren lyfter fram värdena som finns i den planerade utemiljön:

- Det känns bra att det vinnande anbudet, förutom att leverera kvalitativ verksamhet också satsar och investerar i en påkostad utemiljö som är bra för alla oavsett hälsotillstånd. Det finns mycket grönska, odlingsmöjligheter, sittplatser både utomhus såväl som i lusthus och i orangeri. Utemiljön kommer även att stimulera till rörelse och aktivitet i form av smådjursskötsel, boule och utegym.

 

Kontakt

Anna Palmgren, chef för individ- och omsorgsförvaltningen
0411-53 62 22
anna.palmgren@skurup.se

Åsa Ekblad (M) ordförande i socialnämndsutskottet
0703-03 56 81
asa.ekblad@skurup.se

Johan Bolinder (M), kommunstyrelseordförande
0411-53 60 02
johan.bolinder@skurup.se

 Om Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 15 900 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till år 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se


Kontaktpersoner

Kommunikationsstrateg
Annika Dacke