2021-01-08 11:10Pressmeddelande

Skurups kommuns grundskolor går över till fjärrundervisning för eleverna i årskurs 7-9 från och med 11 januari

Tegelbyggnad som har en klocka på gaveln

Den 8 januari har Skurups kommun fattat ett beslut att delvis införa fjärrundervisning i skolan för årskurs 7-9 fram till den 24 januari.

Den första dagen för fjärrundervisning är den 11 januari, alltså direkt från skolstart. Beslutet har fattats efter att Smittskydd Skåne rekommenderar Skånes kommuner som har en hög smittspridning att övergå till fjärrundervisning för högstadiet fram till den 24 januari, för att begränsa smittspridningen av coronaviruset.

- Vi följer de rekommendationer som smittskydd Skåne ser är nödvändiga för att minska smittspridningen i samhället. Beslutet att ställa om till fjärrundervisning innebär även att vi behöver ha ett extra stort fokus på de elever som av olika orsaker behöver extra stöd i sin undervisning. Förutom mentorer och undervisande lärare finns också möjlighet till stöd från elevhälsan. Kontaktuppgifter till kurator och skolsköterska finns på varje skolas hemsida. Tillsammans löser vi detta på bästa sätt och ser fram emot en snabb återgång till vanlig undervisning, säger Ulrika Fridh, tillförordnad chef för skol- och utbildningsförvaltningen.

Eleverna kommer att följa undervisningen via datorn, enligt ordinarie schema.

Skolan kontrollerar närvaron under varje lektion. Det är vårdnadshavaren som är ansvarig för att eleven är på plats för undervisningen, så kallat tillsynsansvar. Tillsynsansvaret har skolan i vanliga fall när eleven är i skolan. Under distansundervisningen går ansvaret över till vårdnadshavaren. 

Elever som vanligtvis har visst stöd under skoldagen kommer att ha det även under distansundervisningen, men det kan se annorlunda ut.

Den som omfattas av fjärrundervisningen kan hämta skollunch från skolan på en skola i närheten av där man bor. Detta behöver föranmälas.

 

Kontakt:

Ulrika Fridh, t f chef för skol- och utbildningsförvaltningen

ulrika.fridh@skurup.se

0411-53 62 04Om Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 16 000 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till år 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se