2019-04-24 14:25Pressmeddelande

Slimmingeby skolas elever till Hallenborgskolan vid läsårsstart

Skurups kommunlogotypeSkurup

Skol- och utbildningsutskottet fattade under tisdagen 23/4 beslut om att eleverna vid Slimmingeby skola från och med hösten 2019 kommer att beredas plats vid Hallenborgskolan i Rydsgård.

Beslutet grundar sig i att Skol- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsen den 25 mars att skapa kostnadsbärande enheter, som följd av det förväntade budgetunderskottet för skol- och utbildningsförvaltningen på cirka 17 miljoner kronor.

Beslutet omfattar inte förskolan i Slimminge.

- Detta är inte ett beslut som någon har önskat fatta. I det rådande ekonomiska läget skapar dock beslutet större möjligheter till likvärdig utbildning för alla kommunens elever, säger förvaltningschef Anders Grundberg.

 

Kontakt:

Anders Grundberg Förvaltningschef      
0411-53 62 70
anders.grundberg@skurup.se                                                                                                     

Åsa Ekblad Ordförande i skol- och utbildningsutskottet   
070-30 35 681
asa.ekblad@skurup.seOm Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 15 500 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se