2019-04-09 14:55Pressmeddelande

Trygghetsskapande åtgärder i Skurups kommun

Skurups kommun arbetar aktivt för att öka tryggheten i alla delar av kommunen. Som en första insats kommer väktare att rondera  sju dagar i veckan under april och maj på olika platser runt om i kommunen som kan upplevas som mindre trygga.

Det är viktigt att alla upplever den faktiska trygghet som råder inom kommunen. Skurups kommun har få brott men en del upplever ändå en viss otrygghet. Väktarna kommer att köra runt med bil men även vara ute och röra sig bland människorna i kommunen. Om väktarna ser något eller om något inträffar kommer de att ringa polisen. En väktare har inga särskilda befogenheter, som att ingripa eller avhysa någon utöver var mans rätt.

Satsningen med väktare kommer sedan att utvärderas för att se vad det fick för effekter. Detta är ett komplement till de ordningsvakter Skurups kommun har ansökt tillstånd om hos Polisen. Ordningsvakterna kommer när tillståndet är beviljat att rondera på strategiska platser där det finns en upplevd otrygghet hos kommuninvånarna.  Avsikten är att den faktiska brottsligheten ska minska ytterligare genom dessa insatser.

Kontakt:

Magdalena Hellström

Informations- och kommunikationschef 

0411-53 64 00

magdalena.hellstrom@skurup.se


Om Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 15 500 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se