2020-05-19 11:21Pressmeddelande

Tyck till om framtidens avfallshantering

Skurups kommunSkurups kommun

Kommunstyrelsen i Skurups kommun har i samarbete med nedanstående kommuner tagit fram ett förslag till en ny renhållningsordning att gälla under 2021–2030.

Föreslagna handlingar framgår i sin helhet på Skurup kommuns webbplats https://www.skurup.se/renhallningsordning. Handlingarna är tänkta att ersätta gällande renhållningsordning för avfallshantering.

Synpunkter från allmänheten önskas
Kommunstyrelsen genom Miljöstrategiska enheten är tacksam för synpunkter på förslaget.

Synpunkter och frågor ska lämnas skriftligen senast 2020-06-18 via formuläret på https://www.sysav.se/skurupskommun

Här hittar du den föreslagna renhållningsordningen
Den föreslagna renhållningsordningen finns tillgänglig på kommunens webbplats https://www.skurup.se/renhallningsordning

Utställning sker även på Biblioteket i Skurup och i Rydsgård från och med 2020-05-18 till 2020-06-18.

Handlingar, bilagor och syfte

Renhållningsordningen består av en Kretsloppsplan (Avfallsplan) med tillhörande Avfallsföreskrifter (regler för avfallshanteringen) samt en del bilagor. Renhållningsordningens syfte är att ange inriktningen för kommunens avfallsverksamhet.

Gemensamt för elva kommuner
Dokument och underlaghar tagits fram tillsammans med det gemensamägda kommunala bolaget Sysav och elva av ägarkommunerna Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad.

Kretsloppsplanen
Den gemensamma kretsloppsplanen, även kallad Avfallsplanen, är ett strategiskt dokument för alla kommunerna som samtliga kommunala förvaltningar och bolag ska arbeta med.

Den består av tre gemensamma mål och 24 tillhörande indikatorer. De tre målen uppnås genom att målens tillhörande indikatorer och indikatorvärden uppnås.

Avfallsföreskriften lokalt anpassad
Den gemensamma avfallsföreskriften är layoutmässigt likvärdig, men lokalt anpassad utifrån respektive kommuns insamlingssystem, entreprenörsavtal och tjänster som erbjuds i renhållningstaxan. Den ger vägledning för fastighetsägare och brukares avfallshantering, så avfallet blir rätt hanterat i alla led.

Kontakt:

Sven Tilly, miljöingenjör                                      

sven.tilly@skurup.se

0730-648028Om Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 15 900 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till år 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se