2021-06-23 11:53Pressmeddelande

Ungdomar ställer frågor till invånarna om kommunens framtid

Tre ungdomar på gågatan i Skurup. De bär t-shirt med Skurups kommuns logotype

- Hur vill du att Skurup ska vara år 2045? Dina åsikter är viktiga!

Just nu befinner sig tre ungdomar på olika platser runtom i kommunen och frågar invånarna: ”Hur vill du att Skurups kommun ska vara år 2045?”

Enkäten är kort och enkel och ska visa vad invånarna tycker är viktigast att Skurups kommun satsar på. Den tar 3-4 minuter att besvara.

Enkäten ligger på skurup.se och är öppen för allmänheten: https://www.skurup.se/vision

Sommarens satsning med ungdomar som ställer frågor fortsätter under höst och vinter med dialoger med alla som bor och verkar i samhället – föreningslivet, byalag, råd för näringsliv, äldre och tillgänglighet, barn och unga… Insamlat material bidrar till Vision 2045, som arbetas fram inom Skurups kommuns politiska organisation och förvaltningarna.

Eva-Marie Engström är serviceförvaltningens chef och leder arbetet i visionsgruppen:

- Drömmarna och önskemålen som invånarna har vägs ihop med det visionsarbete som vi gör inom verksamheterna. Den politiska organisationen gör samma resa och slutmålet är att vi får fram en Vision 2045, som visar vägen mot framtiden.

- Vi går ut brett och vill ge så många som möjligt av kommunens invånare chansen att påverka Skurups framtida utveckling. Under hösten kommer vi att vända oss till intressegrupperingar som föreningslivet, byalag, näringslivsrådet och våra yngsta invånare.

Att ungdomarna är hos oss i sommar och samlar in svar från allmänheten är en stor tillgång. De tar verkligen ”framtidspulsen” på kommunens invånare!

Jörgen Sjöslätt (C) är ordförande i Kommunutvecklingsberedningen, som har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att arbeta fram en ny vision för ett ständigt växande samhälle.

- Vi har gått igenom den vision vi just nu har för Skurups kommun, Vision 2030. Mot bakgrund av den så kommer vi i Vision 2045 måla med en bredare pensel, i större drag. Vision 2030 är tydlig vad gäller befolkningstillväxten. Den kommande visionen behöver ha ännu bredare målsättningar, så att det politiskt blir möjligt att nå målen på olika sätt.


Tidigare kommunikation i Inblick: https://inblickskurup.se/vision-skurup-2045
Om Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 16 000 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till år 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Magdalena Hellström