2020-03-10 15:01Pressmeddelande

Ventilations- och fuktproblem på Mariaskolan

Skurups kommuns logotype

Mariaskolan har under en tid haft ventilationsproblem och besvärande dofter i vissa skolutrymmen. Tester har tagits på olika platser, och provsvaren har visat att det finns svampförekomst på ett flertal ställen. Skolledningen agerar och tar detta på största allvar

Svampförekomsten innebär en risk för besvärande lukt och kan vara hälsobesvärande om föroreningarna sprids i rummet. Olägenheter riskerar i första hand att drabba personer med allergi eller annan överkänslighet.

För att värna om allas hälsa har skolledningen beslutat att flytta Mariaskolans verksamhet till Rutgerskolan så skyndsamt som möjligt. Rutgerskolan förbereds så att elever och personal kan flytta in i väl fungerande lokaler. Flytten kommer att ske under påsklovet, och fram till dess kommer alla undervisande lärare, elever samt fritids anpassa verksamheten utomhus så mycket det går. Från och med tisdag den 14 april kommer all verksamhet att bedrivas på Rutgerskolan.

Skolans personal och vårdnadshavare är informerade.

Kontaktuppgifter:
Eva Lidén, rektor
0411- 53 62 80
eva.liden@skurup.se    

Anders Grundberg, förvaltningschef 
0411- 53 62 70
anders.grundberg@skurup.se

 Om Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 15 900 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till år 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Magdalena Hellström