2019-12-10 13:55Nyheter

Trygghetsmätning 2019: lägst problemindex på fyra år

Gata i SkurupGata i Skurup

Känslan av trygghet har ökat bland kommuninvånarna och problemindex är det lägsta sedan 2015. Oron för att utsättas för brott är fortfarande högre än den faktiska utsattheten.

Årets trygghetsmätning visar att kommuninvånarnas upplevelse av tryggheten i Skurup har ökat en aning. Det totala problemindexet är det lägsta sedan 2015. Hur kommer det sig?

Säkerhets- och beredskapssamordnare Sebastian Meglic:
- Många faktorer spelar in, t ex har arbetet med Öppen arena som samlingsplats för ungdomarna varit positivt. De hastighetsbegränsande åtgärderna har minskat oron i samband med buskörning och satsningen på väktarnas tipstelefon har ökat invånarnas känsla av att kunna påverka trygghetssituationen. Framför allt är det samverkan som har varit den drivande kraften bakom det som statistiken uppvisar. Vi är glada över det som siffrorna visar men vi ser samma problemområden som tidigare och det kommande året kommer att bli mycket spännande för att se vilka resultat vi kan uppnå.

Känslan varierar mellan orterna
Det är framförallt i Rydsgård och Skurups tätort som känslan av trygghet har ökat, medan man i Skivarp och Abbekås upplever en högre grad av otrygghet i år jämfört med fjolåret. 

Förbättringar ses framförallt i utomhusmiljön, missbruksproblematiken och utomhusstörningar. En andel som minskat är de som upplever att nedskräpning, berusade personer utomhus och trafikregler som inte respekteras är ett problem.

Oron för att utsättas för brott är fortfarande högre än den faktiska utsattheten, enligt årets mätning.

Trafiken bekymmersam
Trots förbättringar anses trafiken fortsatt utgöra ett problem. Det handlar framförallt om bilar som kör för fort och buskörning med moped och MC. I Skurups tätort är problemet mest påtagligt men även i byarna Rydsgård och Skivarp anses trafiken vara ett problemområde.

Enbart i Abbekås anses trafiken inte utgöra ett problem. Hastighetsreducerande åtgärder har vidtagits på ett par ställen i Skurup, bland annat Södergatan och vid Nils Holgersongymnasiet.

Väktare och trygghetsvärdar
Utöver trafiken upplever medborgarna problem med ungdomsgäng som stör ordningen och narkotikapåverkade personer utomhus, vilket troligtvis också påverkar trygghetskänslan.

Den konkreta känslan av otrygghet har under de senaste årens mätningar legat på en jämn nivå. Under våren och sommaren har Skurups kommun haft ökad närvaro av väktare på strategiska platser och man har även upprättat en tipstelefon. Beslutet om att införa trygghetsvärdar är också en del i åtgärderna för att öka tryggheten för medborgarna.

Kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder:
- Att fortsätta arbeta för att öka tryggheten i Skurups kommun har mycket hög prioritet. Satsningen på trygghetsvärdar som inleds inom kort är kommunens största enskilda satsning någonsin inom området. Kommunen arbetar också mycket aktivt för att få till stånd övervakningskameror på strategiska platser i hela kommunen, så snart myndigheterna gett sitt klartecken. Jag ser fram emot resultatet av detta målmedvetna arbete för att minska antalet brott och öka tryggheten i kommunen.

Oro i Skivarp
Skivarp var det delområde som i mätningen stack ut mest negativt. Flera problemområden identifierades, som ungdomsgäng som stör ordningen, skadegörelse, nedskräpning, buskörning och oro att utsättas för brott.

Samlad lägesbild underlättar

Den årliga trygghetsmätningen är en av flera pusselbitar som beskriver situationen i kommunen och som visar behovet av prioriteringar. Skurups kommun och polisen arbetar aktivt med att upprätthålla en samlad lägesbild. Det är en av anledningarna till att Lokala BRÅ nyligen genomförde en trygghetsvandring i Skivarp där bland annat polis, byalaget och kommunens väktarbolag medverkade.

Skurups kommun arbetar numera efter konceptet ”Tryggt och säkert Skurup”. Arbetssättet innebär att kommunens säkerhetsenhet tillsammans med fältassistenter, fastighetsförvaltare, fritidsstrateg, fritidsgårdschef, bevakningsföretag samt kommunpolis varje vecka stämmer av angående så kallade ”hotspots” och aktivt genomför åtgärder.

Arbetssättet kompletteras under nästa år med trygghetsvärdar som genom brottsförebyggande och förtroendeskapande arbetssätt, för alla åldrar, ska komplettera övriga insatser så att alla kommuninvånare och företagare i kommunen upplever en ökad trygghet.Om Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 15 500 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se