2023-11-02 15:14Pressmeddelande

Alkoholintaget ökar under högstadieåren

Gaslogga farg_utan NHtext.pngSkurups kommuns logotype, med gås-silhuett med Nils Holgersson på Akkas rygg, mot en horisont.

Alkoholanvändandet har under de senaste åren legat ganska stabilt på högstadiet. Däremot visar resultaten från drogvaneundersökningen att alkoholdrickandet ökar under åren på högstadiet. Jonna Östensson, fältsekreterare, uppmanar alla föräldrar att vara tydliga med att de inte vill att deras barn ska dricka alkohol: “Vi vet att föräldrarnas värderingar är mycket viktiga.”

För åttonde året i rad genomförde Skurups högstadieskolor Prästamosseskolan, Alléskolan och Rydsgårdsskolan årets drogvaneundersökning i början av höstterminen. För Nils Holgerssongymnasiet var det andra året man genomförde samma enkät bland sina elever.

– Det är viktigt att komma ihåg att resultaten från Nils Holgerssongymnasiet inte ger en bild över hur det ser ut bland gymnasieungdomar i Skurup, utan enbart ger en lägesbild lokalt på skolan. Detta då vi har så många som går gymnasiet utanför kommunen, säger Jonna Östensson, fältsekreterare. 

Alkoholanvändandet har under de senaste åren legat ganska stabilt på högstadiet, runt 20 procent av ungdomarna i årskurs 7–9 uppger att de druckit alkohol och det är inga större skillnader mellan pojkar och flickor. 

– Däremot ser vi att alkoholdrickandet ökar under åren på högstadiet, alltså att niorna dricker mer än sjuorna, samtidigt som eleverna i nian i större utsträckning uppger att deras föräldrar tycker att det är okej att de dricker alkohol, säger Jonna Östensson.  Hon vill uppmana alla föräldrar att behålla sin restriktivitet i synen på alkohol.

Var får ungdomar tag på sin alkohol? 
Det vanligaste svaret är att man får från kompisar eller kompisars syskon, men även att man tar hemma utan lov är ganska vanligt. 

24 procent av högstadieungdomarna har testat e-cigaretter
Förra året var det användandet av e-cigaretter som stack ut bland högstadieungdomarna och trenden håller i sig även i år. År 2021 var det ca 15 procent av eleverna som svarade att de använt e-cigaretter en eller flera gånger och 2022 hade vi en stor ökning då hela 27 procent av eleverna uppgav att de testat e-cigaretter. I årets enkät svarade 24 procent av högstadieungdomarna att de testat e-cigaretter.

E-cigaretter en inkörsport till nikotinberoende
– E-cigaretter och vapes är en inkörsport till ett nikotinberoende. Det upplevs som ofarligt, det smakar gott och det är enklare att dölja för vuxenvärlden eftersom det inte luktar rök som vanliga cigaretter, säger Jonna Östensson.  

Viktigt att unga skjuter på sin alkoholdebut 
Att barn och unga inte börjar använda tobak, e-cigaretter, snus och att de skjuter på sin alkoholdebut är också ett drogförebyggande arbete. Detta gör att fältsekreterarna lägger en hel del av fokuset just där på de föräldramöten de besöker under hösten.  

Föräldrarnas inställning viktig
- Föräldrarnas inställning spelar roll och det är viktigt att prata med sina barn om var man står och vara tydlig. För även om det inte alltid känns så som tonårsförälder, så är det föräldrarnas åsikter och värderingar som barnen bär med sig längst där inne, säger Victoria Larsson. 

Länktips

Fem saker som vuxna behöver veta om e-cigaretter:

https://nonsmoking.se/wp-content/uploads/2020/05/5-saker-som-vuxna-beho%CC%88ver-veta-om-e-cigaretter-1.pdf

Tonårsparlören: Varför är alkohol farligt för unga?

https://www.iq.se/tonarsparloren/varfor-ar-alkohol-farligt-for-unga/ 

Frågor och svar om ungdomar och alkohol:

https://www.iq.se/tips-och-stod/min-tonarings-drickande/ 


Kontakt

Fältsekreterare: 0411-53 60 83
Råd & Stöd (Öppenvården): 0411-53 63 67
Socialtjänstens mottagning: 0411-53 61 91

 

 Om Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 16 000 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till år 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se


Kontaktpersoner

Kommunikationsstrateg
Annika Dacke