2021-07-02 13:31Pressmeddelande

Skurups kommun medverkar på Almedalsveckan

Redan under första dagen den 4 juli kl 11.00 medverkar Ulrika Fridh, biträdande förvaltningschef för skol- och utbildningsförvaltningen i samtal kring ”Varför behöver kommunerna resursskolor?” Ulrika pratar tillsammans med Torvid Hafström, Vintertullsskolan om varför behöver eleverna, anhöriga och samhället resursskolor? Vad är en resursskola och vilken funktion fyller den för eleverna? https://www.almedalsveckanplay.info/62688

På Almedalsveckan Play kan du klicka dig vidare för att delta i något av alla de interaktiva evenemang som pågår under årets Almedalsvecka, 4-7 juli. https://www.almedalsveckanplay.info/

Bakgrund:
I januari fattade ett enigt skol- och utbildningsutskott beslut om att kommunen ska starta en resursskola i kommunal regi med inriktning på barn med AST – autismspektrumtillstånd.

Att få tillstånd för att driva kommunala resursskolor är nytt, så pass nytt att regelverken först blir klara under sommaren 2021. Detta gör att Skurups kommun kommer vara bland de första kommunerna i landet som startar en egen resursskola.

Kontakt: Ulrika Fridh, biträdande förvaltningschef Skol- och utbildningsförvaltningen
0411-53 62 04 ulrika.fridh@skurup.se 


 


Om Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 16 000 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till år 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se