2019-06-20 09:15Pressmeddelande

Skurup kraftsamlar för trygg samhällsutveckling

Skurups kommunlogotypeSkurup

Välkomnande och attraktiv är två nyckelord i Skurups kommuns Vision 2030. En förutsättning för att Skurup ska vara en attraktiv och välkomnande kommun att leva, verka och växa i är att kommunen upplevs som en trygg plats. Samverkan för trygghet och säkerhet breddas nu genom modellen Tryggt och säkert Skurup.

- I Vision 2030 talar vi om hållbar tillväxt. Ett tryggt och säkert samhälle är en av grundförutsättningarna, säger kommundirektör Marcus Willman, som också berättar att medan brottsstatistiken förbättrats ligger invånarnas upplevelse av otrygghet på samma nivå som tidigare:

- Där har vi lite kvar att arbeta med. Det räcker inte med att statistiken visar att Skurup är en lugn och trygg plats. Det behöver också vara den bild och den känsla som invånare och potentiella inflyttare har av platsen. Vår ambitionsnivå är hög!


Flera aktörer under ett paraply

Det som skiljer tillvägagångssättet i Tryggt och säkert Skurup från den tidigare samverkan i trygghetsgruppen är att man innefattar fler aktörer.

- Vi samlar alla tillgängliga kommunala resurser, inklusive bevakningsföretag och samordning med Polisen under ett paraply. På så sätt utnyttjar vi alla delar av organisationens kunskap, säger Marcus Willman.

- Visst har vi samverkat för trygghet tidigare – i trygghetsgruppen, säger Sebastian Meglic, säkerhets- och beredskapssamordnare, men i och med nystarten så tar vi ett bredare grepp och inkluderar t ex även trafiksäkerheten. Detta innebär att vi slipper ha flera olika gruppkonstellationer.

Tryggt och säkert Skurup fokuserar på de fysiska miljöerna, medan SSPF, som är samverkansgruppen för trygghet mellan skola, socialtjänst, Polis och fritid, verkar för trygga uppväxtvillkor och goda uppväxtmiljöer i Skurup och alltså även tittar på det sociala sammanhanget.

Tätare avstämningar och lägesuppdateringar för att snabbare kunna agera.

- Den nya samverkansformen innebär att vi slipper ha flera olika gruppkonstellationer och att vi snabbare kan fånga upp tecken och anpassa insatserna efter det, berättar Sebastian Meglic, som säger att täta lägesuppdateringar gruppdeltagarna emellan är positivt för att snabbt kunna byta fokus för insatserna.

- I framtiden hade det varit roligt om vi kunde öka samarbetet med det lokala näringslivet, för att tillsammans kunna skapa ännu fler trygga platser, säger Sebastian Meglic.

 

Kontakt:

Sebastian Meglic

Säkerhets- och beredskapssamordnare

Telefon: 0708 81 71 64

sebastian.meglic@skurup.se


Ämnen: Trygghet

Om Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 15 500 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se